Det här gör en kommun

Kommunen har ansvar för en stor del av den service som vi har i samhället och sköter om många saker som de boende i kommunen har nytta av.

Det är kommunen som ser till så att det kommer vatten i kranen och att soporna blir hämtade. Kommunen ska se till att det finns skolor för barnen och någonstans där gamla eller sjuka kan få hjälp när de inte orkar sköta sig själva.

En kommun får själv ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras invånare.

Vad en kommun får och inte får göra regleras av kommunallagen. Det kommunala självstyret ger kommunen stor frihet att själv bestämma om sin verksamhet. De frivilliga verksamheterna som kommunerna åtar sig bestäms av de lokala politikerna.

De obligatoriska verksamheterna som måste finnas i alla kommuner är följande:

 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola samt anpassad grund- och gymnasieskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik, som ska ordnas tillsammans med regionen
 • Planering för bra bostäder
 • Gator

På Sveriges kommuners och regioners webbplats hittar du mer information om vad en kommun måste erbjuda och vad som är frivilligt.

Sveriges kommuner och regioner - SKR

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2023-06-29