Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens grönområden, gator, vägar, parker, småbåtshamnar, allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt övriga allmänna platser.

Nämnden handlägger frågor om naturvård, renhållning, avfallshantering, kollektivtrafik, trafiksäkerhet, parkeringsövervakning samt kommunal trafikövervakning. Tekniska nämnden är kommunens trafiknämnd.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Reglemente

I reglementet för tekniska nämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Tekniska nämndens reglemente

Delegationsordning

Delegationsordning för tekniska nämnden

Organisation

Förtroendevalda i tekniska nämnden

Stödjande förvaltning: Tekniska kontoret

Nämndsekreterare

tekniska.kontoret@danderyd.se

Kontakt och felanmälan

Kontakta kommunen

Senaste nyheterna som berör nämnden

Vad tycker du om bad i Danderyd?

Kommunens badanläggningar har varit till nytta och glädje under många år. Nu börjar de dock bli slitna och kostsamma att underhålla och driva. För att ta reda på hur vi kan utveckla våra badanläggningar undersöker vi nu behov och beteenden hos besökarna.

Förskola & skola Bygga, bo & miljö Idrott & fritid
Hjärta skapat av matavfall.

Älska matavfall!

Alla hjärtans dag och visst älskar vi matavfall! Inte att förväxla med matsvinn som är sånt som hade kunnat ätas upp i stället för att slängas. Nej, vi menar det som blir över efter matlagning som potatisskal till exempel. Genom att det sorteras kan vi göra något väldigt bra av det.

Avfall & återvinning

Djursholm: möjlighet att tycka till om nya bostäder

Fram till den 6 mars finns det möjlighet att tycka till om ett förslag till nya bostäder i Djursholm, det så kallade Reidmar-projektet. Samrådsförslaget innebär i korthet att cirka 23 lägenheter och 9 radhus kan byggas vid Vendevägen/Fafnerstigen.

Kommun & politik Bygga, bo & miljö
Uppdaterad: 2023-11-09

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.