Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens grönområden, gator, vägar, parker, småbåtshamnar, allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt övriga allmänna platser.

Nämnden handlägger frågor om naturvård, renhållning, avfallshantering, kollektivtrafik, trafiksäkerhet, parkeringsövervakning samt kommunal trafikövervakning. Tekniska nämnden är kommunens trafiknämnd.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Reglemente

I reglementet för tekniska nämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Tekniska nämndens reglemente

Delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning

Organisation

Förtroendevalda i tekniska nämnden

Stödjande förvaltning: Tekniska kontoret

Nämndsekreterare

tekniska.kontoret@danderyd.se

Kontakt och felanmälan

Kontakta kommunen

Senaste nyheterna som berör nämnden

Danderyds sjukhusområde utvecklas - ta del av presentation

Den 9 och 10 maj genomfördes två informationsmöten om förslaget till planprogram för Danderyds sjukhusområde. Om du missade tillfällena kan du ta del av en digital inspelning av presentationen.

Bygga, bo & miljö

Snart kommer matavfallspåsarna!

I slutet av maj månad kommer kommunens entreprenör för avfallshämtning Urbaser att dela ut den årliga leveransen av matavfallspåsar. Utdelning kommer att ske till de som börjat matavfallssortera innan december 2022.

Avfall & återvinning
Bild tillhörande Danderdsaktuellt nr 2 2021

Tyck till om utvecklingen av Danderyds sjukhusområde

Hur kan Danderyds sjukhusområde utvecklas för att ge de bästa förutsättningarna för regionens framtida vårdbehov? Danderyds kommun har tillsammans med Region Stockholms fastighetsförvaltare Locum tagit fram ett förslag till planprogram som är ett första steg mot en ny detaljplan. Under perioden 3 maj - 18 juni pågår samråd då du kan tycka till om förslaget.

Kommun & politik Bygga, bo & miljö
Uppdaterad: 2023-01-13

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.