Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens grönområden, gator, vägar, parker, småbåtshamnar, allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt övriga allmänna platser.

Nämnden handlägger frågor om naturvård, renhållning, avfallshantering, kollektivtrafik, trafiksäkerhet, parkeringsövervakning samt kommunal trafikövervakning. Tekniska nämnden är kommunens trafiknämnd.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Reglemente

I reglementet för tekniska nämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Tekniska nämndens reglemente

Delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning

Organisation

Förtroendevalda i tekniska nämnden

Stödjande förvaltning: Tekniska kontoret

Nämndsekreterare

tekniska.kontoret@danderyd.se

Kontakt och felanmälan

Kontakta kommunen

Senaste nyheterna som berör nämnden

Varning för mycket svaga isar i Stockholms län

Räddningstjänsten, Polisen, Region Stockholm samt Länsstyrelsen Stockholm uppmanar allmänheten att inte ge sig ut på istäckta sjöar och vattendrag.

Uppleva & göra Trygghet & säkerhet

Snart är alla nya anläggningar för spontanidrott på plats

Den storsatsning på anläggningar för spontanidrott som gjorts under året är nu så gott som i hamn, återstår gör att anlägga är ett mountainbikespår. Men redan nu välkomnar bland annat tre utegym, två padelbanor och en discgolfbana motionärer på alla nivåer och i alla åldrar.

Uppleva & göra

Danderyd ansöker om medlemskap i Glokala Sverige

Danderyd arbetar efter ett miljö- och klimatprogram som beslutades 2020. Nu har ett arbete påbörjats för att utreda genomförandet av Agenda 2030 i kommunen. Agenda 2030 är FN:s 17 mål för hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Som ett led i kommunens hållbarhetsarbete ansöker Danderyd om att gå med i kunskapsnätverket Glokala Sverige.

Kommun & politik Bygga, bo & miljö
Uppdaterad: 2021-07-15

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.