Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens grönområden, gator, vägar, parker, småbåtshamnar, allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt övriga allmänna platser.

Nämnden handlägger frågor om naturvård, renhållning, avfallshantering, kollektivtrafik, trafiksäkerhet, parkeringsövervakning samt kommunal trafikövervakning. Tekniska nämnden är kommunens trafiknämnd.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Reglemente

I reglementet för tekniska nämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Tekniska nämndens reglemente

Delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning

Organisation

Förtroendevalda i tekniska nämnden

Stödjande förvaltning: Tekniska kontoret

Nämndsekreterare

tekniska.kontoret@danderyd.se

Kontakt och felanmälan

Kontakta kommunen

Senaste nyheterna som berör nämnden

Människor cyklar och promenerar i trafikmiljö i Enebyberg

Hej cyklist - delta i årets Cyklistvelometer

Nu kan du tycka till i årets Cyklistvelometer. En enkät där alla cyklister i hela Sverige kan tycka till om cykelförutsättningarna i sin kommun. Berätta vad du gillar med cyklingen i Danderyd - och vad som kan bli bättre!

Trafik & resor
Pojke leker i vattenbrynet.

Så ska vattenkvaliteten förbättras i Danderyd

Danderyd omges till stora delar av vatten med Edsviken i väster, Lilla Värtan i söder och Stora Värtan i öster. Här finns även en mängd vattendrag och sjöar. Men kommunens vattenförekomster är hårt belastade. Nu har kommunen antagit tre viktiga styrdokument för att förbättra vattenkvaliteten i Danderyd.

Bygga, bo & miljö
Roslagsbanan vid perrong.

Möjlighet att lämna synpunkter på Roslagsbanans förlängning till city

För närvarande genomför Region Stockholm samråd inför en framtida förlängning av Roslagsbanans sträckning till Stockholm city. Samrådet gäller sträckan Universitetet till T-centralen och vilken miljöpåverkan förslagen kan få.

Bygga, bo & miljö
Uppdaterad: 2022-04-28

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.