Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens grönområden, gator, vägar, parker, småbåtshamnar, allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt övriga allmänna platser.

Nämnden handlägger frågor om naturvård, renhållning, avfallshantering, kollektivtrafik, trafiksäkerhet, parkeringsövervakning samt kommunal trafikövervakning. Tekniska nämnden är kommunens trafiknämnd.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Reglemente

I reglementet för tekniska nämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Tekniska nämndens reglemente

Delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning

Organisation

Förtroendevalda i tekniska nämnden

Stödjande förvaltning: Tekniska kontoret

Nämndsekreterare

tekniska.kontoret@danderyd.se

Kontakt och felanmälan

Kontakta kommunen

Senaste nyheterna som berör nämnden

Tack för att du håller din hund kopplad när du kopplar av i naturen

Det har kommit in flera synpunkter på att det förekommit lösa hundar i kommunens parker och motionsspår på senare tid. Därför har kommunens viltvårdare haft en hög närvaro på dessa platser de senaste veckorna, och det har förts många goda samtal med hundägare och andra.

Bygga, bo & miljö Uppleva & göra

Högt tryck på återvinningsstationer i kommunen – detta görs

Det har varit högt tryck på FTI AB:s återvinningsstationer i kommunen under den senaste tiden. Nu genomför Danderyds kommun egna ronderingar för att säkerställa att det är ordning och reda efter FTI AB:s städningar.

Bygga, bo & miljö

Ny avsändare på din VA-faktura - Veolia blir Solör Bioenergi

Från och med 1 juli 2021 tar Solör Bioenergi över kommunens drift av VA-nätet samt kundtjänst för VA-avgifter och fakturor. För dig som VA-abonnent innebär förändringen nytt namn, men samma service.

Bygga, bo & miljö
Uppdaterad: 2021-07-15

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.