Ansök om att bli utförare inom familjerådgivning

Kommunfullmäktige i Danderyd har beslutat att införa valfrihetssystem enligt Lag om valfrihetssystem (LOV), inom familjerådgivning från och med den 1 maj 2010. LOV ersätter tidigare auktorisationsmodell av utförare.

Socialnämnden vid Danderyds kommun inbjuder företag att ansöka om att delta i valfrihetssystemet för utförande av kommunens familjerådgivning. Även nuvarande utförare av familjerådgivning måste ansöka om att få delta som utförare i det nya valfrihetssystemet och konkurrerar på samma villkor som nya företag.

Annonsering sker fortlöpande på Konkurrensverkets valfrihetswebb.

Valfrihetswebben

Ansökan och förfrågningsunderlag 

Ansökan om att delta i valfrihetssystemet som utförare av familjerådgivning ska lämnas elektroniskt i upphandlingssystemet TendSign. Svar lämnas på anvisade platser i dokumentet. Samtliga frågor ska besvaras för att ansökan ska anses vara fullständig.

Företag som lämnar ansökan blir godkänt under förutsättning att samtliga krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Reservationer i ansökan accepteras ej.

Kundens val 

Kunden väljer själv vilken av kommunens utförare som ska utföra familjerådgivningen. Om kunden inte vill göra ett eget val erbjudes ett ickevalsalternativ genom att kommunen väljer den utförare som vid det givna tillfället är placerat överst på listan av utförare.

Listan av utförare rullar med två veckors intervall vilket gör att överst på listan är olika under året. Kunden kan enligt bestämmelserna i Lagen om valfrihet (LOV) byta utförare vid behov.

Ersättning

Den ersättning som utförarna får är fastställd i förväg och lika för alla. Utförarna konkurrerar därför inte med pris utan med kvalitet.

Se sidan för utförare

Frågor och information

Frågor avseende ansökan ska ställas skriftligen i TendSign och svar kommer att lämnas via e-postsystemet till leverantörens kontaktperson för ansökan.

Ansvarig nämnd

Socialnämnden

Mer information

 

Förfrågningsunderlag familjerådgivningen

Tillägg ersättning för sentavbokat/uteblivet besök

Kontaktlista och tillämpningsanvisning, familjerådgivning.pdf

Kontaktinformation

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss via telefon, e-tjänst eller besök

Anmäl ditt besök i Kontaktcenter plan 5, Mörby centrum. Entrén är på butiksplan 4, ingång mellan Må bra och Apoteket (entré F).

Uppdaterad: 2024-01-25