DanderydsAktuellt

Kommunens egenproducerade tidning Danderydsaktuellt är ett magasin fyllt med tips, information och inspiration för dig som lever, bor och verkar i Danderyds kommun. Tidningen delas ut till samtliga hushåll samt 1000 företag i kommunen. På den här sidan publicerar vi DanderydsAktuellt i digitalt format.

Utgivningsplan 2024

Nr Manusstopp Redaktionsmöte Till tryck Distribution
1 10/1 15/1 19/2 6/3
2 1/4 8/4 13/5 10/6
3 10/6 17/6 2/9 18/9
4 14/10 21/10 18/11 11/12
Med reservation för eventuella ändringar
Ansvarig utgivare: Amalia Syrén. Chefredaktör: Helena Klange

 

 

Reportage

 

Hur förbereder man sig egentligen för en kris? Vilka kriser kan tänkas komma och vad är viktigast att tänka på?

 

Att spontanidrotta är en trend som ökar i Danderyd! Vi besökte Stockhagens IP som fått en helt ny discgolfbana.

 

Prästen och bibliotekarien i Enebyberg som startade en vlogg och bokcirkel tillsammans

 

Ideella hjältar - förarna som kör grannsamverkansbil

 

Trygghetskamera vid Hortusparkeringen längs Vendevägen

 

Biologisk mångfald - viktigt att tänka på i parker & trädgårdar

 

Antalet cyklister i Danderyd ökar stadigt

 

Danderydsaktuellt (tidigare nummer)

Nr 1 - februari 2021

Nr 2 - april 2021

Nr 3 - juni 2021

Nr 4 - oktober 2021

Nr 5 - december 2021

Nr 1 - februari 2020

Nr 2 - april 2020

Nr 3 - juni 2020

Nr 4 - november 2020

Nr 5 - december 2020

Nr 1 - februari 2019

Nr 2 - april 2019

Nr 3 - maj 2019

Nr 4 - juni 2019

Nr 6 - oktober 2019

Nr 7 - november 2019

Nr 8 - december 2019

Kontaktinformation

Presskontakt

Kommunledningskontoret
Box 66, 182 65 Djursholm

Pressansvarig

Helena Klange
08-50132150
070-0870550

helena.klange@danderyd.se

Uppdaterad: 2024-06-05