Att tänka på inför vigsel

Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Hindersprövning innebär att Skatteverket prövar om det finns några hinder för att ni kan gifta er i Sverige.

Hindersprövning

Enligt svensk lag finns följande hinder mot att få gifta sig:

  • Ålder - Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap
  • Släktskap - om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra
  • Om någon av er är gift/registrerad partner får ni inte gifta er

De svenska hindren gäller alltid om ni ska gifta er i Sverige, även om ingen av er är svensk medborgare eller bor i Sverige. Det är viktigt att ni lämnar in er ansökan om hindersprövning i god tid före vigseln.

Skatteverket - Ansökan om hindersprövning

Ni kan även kontakta skatteverket per telefon 0771-567 567 eller e-post:

servicejouren@skatteverket.se

Tänk på att handlingarna endast är giltiga i fyra månader. Efter godkännande av skatteverket får ni två intyg, hindersprövning och vigselintyg. Dessa handlingar måste ha kommit in till kommunledningskontorets kansli senast två veckor före datum för vigseln.

Könsneutrala äktenskap

Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken tillämpas på samma sätt, oavsett om makarna är av olika kön eller av samma kön.

Äktenskapsbalken

Namnändring

När ni gifter er ska ni enligt namnlagen anmäla vilket efternamn ni vill använda. Detta måste ni göra senast i samband med vigseln. Ni anmäler till skatteverket eller till vigselförrättaren.

Har ni bytt namn före vigseln, så att namnet i hindersprövningen inte är korrekt, ska ni skicka in ett registerutdrag till kommunledningskontorets kansli. Registerutdraget beställer ni hos skatteverket.

Namnlagen

Skatteverket - Ansökan om namnbyte

Skatteverket - Registerutdrag

Tolk

Om någon av er inte förstår svenska eller engelska måste ni ha egen tolk med er. Tolken kan även vara vittne. För utländska medborgare gäller särskilda regler. Om en av er eller båda är utländska medborgare bör ni vända er till ert skattekontor för information.

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2023-03-22