Försäljning av folköl

Om du vill sälja eller servera folköl är du skyldig att anmäla det till kommunen.

Folköl

Bestämmelserna finns i alkohollagen och utan anmälan är det förbjudet att sälja folköl. Folköl (i fortsättningen kallat öl) är en jäst, odestillerad dryck vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

Detaljhandel med öl

Detaljhandel med öl är tillåten om matvaror av ett någorlunda brett sortiment också säljs i lokalen. Kunden ska redan utanför butiken få klart för sig att detta är en lokal som säljer matvaror. Inne i affären ska kunden se att stadigvarande försäljning av matvaror sker i hela lokalen eller i en avgränsad del av den.

Lokalen ska vara godkänd

För att få servera eller sälja öl krävs att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal. Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen som fattar beslut i dessa ärenden.

Starta livsmedelsverksamhet

Åldersgräns 18 år

Den som säljer eller serverar öl ska enligt alkohollagen försäkra sig om att alla kunder har fyllt 18 år. Dessutom får öl inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller berusad på annat sätt.

Egenkontroll

Den som säljer öl ska själv kontrollera sin verksamhet och ansvara för att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram. Du kan ladda ned ett förslag på hur ett sådant program kan utformas och fylla i och skicka till socialförvaltningen i Danderyds kommun.

Egenkontroll ölförsäljning

Folköl kan tas i beslag

Polisen kan ta öl beslag ifall du säljer eller serverar öl i en lokal som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser eller till yngre än 18 år. Om du säljer eller serverar utan att ha rätt till det, betraktas det som olovlig dryckeshantering eller olovligt tillhandahållande och kan leda till böter eller fängelse.

Kommunens uppgifter

Kommunens uppgift är att ge information och rådgivning, utföra tillsyn och kontrollera egentillsynsprogram. Kommunen har också sanktionsmöjligheter. Kommunen får ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av öl.

Så mycket kostar tillståndet

I dokumentet nedan kan du se vad det kostar att söka tillstånd för att sälja öl.

Avgifter 2024.pdf

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2024-04-10