Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är en nyinrättad nämnd som, från och med den 1 januari 2023, tagit över ansvarsområden och uppgifter från tidigare byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Flerbostadshus i grönska.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter och arbete inom plan- och bygglagen, PBL och angränsande lagstiftningar, förordningar och föreskrifter. Nämnden hanterar frågor som rör stads- och landskapsmiljö såsom framtagande av detaljplaner, prövning av bygglov och anmälan, tillsyn av den byggda miljön och kulturmiljön. Nämnden ansvarar även för prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och andra lagar, förordningar och föreskrifter.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden biträder kommunstyrelsen i översiktsplanearbetet och tar på deras uppdrag fram förslag till detaljplaner. Nämnden ansvarar också för kommunens kart- och mätningsverksamhet, hanteringen av ansökningar om strandskyddsdispens och dispenser för skyltning. Vidare hanterar nämnden namn- och adressfrågor samt uppdatering av lägenhetsregister. Den tillsyn och det förebyggande arbetet som görs för miljön och människors hälsa rör miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer. Nämnden har också vissa uppgifter enligt smittskyddslagstiftningen.

Sammanträden

Aktuella sammanträden

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är en nyinrättad nämnd som, från och med den 1 januari 2023, tagit över ansvarsområden och uppgifter från tidigare byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden. Här finns byggnadsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens äldre möteshandlingar publicerade:

Byggnadsnämndens möteshandlingar perioden oktober 2020 t.o.m 2022

Byggnadsnämndens möteshandlingar perioden 2019 till september 2020

Miljö- och hälsoskyddsnämndens möteshandlingar perioden oktober 2020 t.o.m 2022

Miljö- och hälsoskyddsnämndens möteshandlingar perioden 2019 till september 2020

Reglemente

Reglemente för miljö- och stadsbyggnadsnämnden.pdf

Delegationsordning

Delegationsordning för miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Organisation

Förtroendevalda i miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Stödjande förvaltning: Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Nämndsekreterare

Christoffer Andersson

Senaste nyheterna som berör nämnden

Drönarbilder - Danderyds kommun

Bekräftade fall av shigellainfektion

Smittskydd Stockholm utreder flera fall av shigella vars bakterier kan orsaka allvarlig tarminfektion. Sex bekräftade fall upptäcktes på förskolor i Danderyd och Sundbyberg.

Förskola & skola Bygga, bo & miljö

Välkommen till nya pop up-parken i Mörby

Danderyd har fått en liten pop up-park i anslutning till Mörbyplan i Mörby centrum. En för tillfället oanvänd byggyta har förvandlats till en trivsam och rolig plats för både stora och små besökare.

Bygga, bo & miljö Uppleva & göra
Stadsträdgårdsmästare Karin Almén samtalar med en dam som besöker nya blomsterslingan i Kvarnparken.

Välkommen till Kvarnparkens nya blomsterslinga

Vi har fyllt trivsamma Kvarnparken med ny blomsterprakt, nya sittplatser och fler lekfulla inslag. Upptäck våra färgsprakande planteringar från april till oktober, med växter som lökar, perenner, buskar och träd i olika färgskikt. Här finns flera fascinerande inslag för stora och små.

Bygga, bo & miljö Uppleva & göra
Uppdaterad: 2024-06-14