Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är en nyinrättad nämnd som, från och med den 1 januari 2023, tagit över ansvarsområden och uppgifter från tidigare byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Flerbostadshus i grönska.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter och arbete inom plan- och bygglagen, PBL och angränsande lagstiftningar, förordningar och föreskrifter. Nämnden hanterar frågor som rör stads- och landskapsmiljö såsom framtagande av detaljplaner, prövning av bygglov och anmälan, tillsyn av den byggda miljön och kulturmiljön. Nämnden ansvarar även för prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och andra lagar, förordningar och föreskrifter.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden biträder kommunstyrelsen i översiktsplanearbetet och tar på deras uppdrag fram förslag till detaljplaner. Nämnden ansvarar också för kommunens kart- och mätningsverksamhet, hanteringen av ansökningar om strandskyddsdispens och dispenser för skyltning. Vidare hanterar nämnden namn- och adressfrågor samt uppdatering av lägenhetsregister. Den tillsyn och det förebyggande arbetet som görs för miljön och människors hälsa rör miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer. Nämnden har också vissa uppgifter enligt smittskyddslagstiftningen.

Sammanträden

Aktuella sammanträden

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är en nyinrättad nämnd som, från och med den 1 januari 2023, tagit över ansvarsområden och uppgifter från tidigare byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden. Här finns byggnadsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens äldre möteshandlingar publicerade:

Byggnadsnämndens möteshandlingar perioden oktober 2020 t.o.m 2022

Byggnadsnämndens möteshandlingar perioden 2019 till september 2020

Miljö- och hälsoskyddsnämndens möteshandlingar perioden oktober 2020 t.o.m 2022

Miljö- och hälsoskyddsnämndens möteshandlingar perioden 2019 till september 2020

Reglemente

Reglemente för miljö- och stadsbyggnadsnämnden.pdf

Delegationsordning

Delegationsordning för miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Organisation

Förtroendevalda i miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Stödjande förvaltning: Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Nämndsekreterare

Christoffer Andersson

Senaste nyheterna som berör nämnden

Vad tycker du om bad i Danderyd?

Kommunens badanläggningar har varit till nytta och glädje under många år. Nu börjar de dock bli slitna och kostsamma att underhålla och driva. För att ta reda på hur vi kan utveckla våra badanläggningar undersöker vi nu behov och beteenden hos besökarna.

Förskola & skola Bygga, bo & miljö Idrott & fritid

Djursholm: möjlighet att tycka till om nya bostäder

Fram till den 6 mars finns det möjlighet att tycka till om ett förslag till nya bostäder i Djursholm, det så kallade Reidmar-projektet. Samrådsförslaget innebär i korthet att cirka 23 lägenheter och 9 radhus kan byggas vid Vendevägen/Fafnerstigen.

Kommun & politik Bygga, bo & miljö
Visionsbild Danderyds sjukhusområde, ny bebyggelse

Danderyds sjukhusområde: nytt planprogram visar utvecklingsinriktning

Danderyds sjukhus är ett av de större akutsjukhusen i Sverige och norra Europas största förlossningssjukhus. Sjukhuset behöver möta framtidens behov av sjukvård. Den 29 januari beslutade kommunstyrelsen om ett nytt planprogram för Danderyds sjukhusområde.

Kommun & politik Bygga, bo & miljö
Uppdaterad: 2024-01-08

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.