Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är en nyinrättad nämnd som, från och med den 1 januari 2023, tagit över ansvarsområden och uppgifter från tidigare byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Flerbostadshus i grönska.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter och arbete inom plan- och bygglagen, PBL och angränsande lagstiftningar, förordningar och föreskrifter. Nämnden hanterar frågor som rör stads- och landskapsmiljö såsom framtagande av detaljplaner, prövning av bygglov och anmälan, tillsyn av den byggda miljön och kulturmiljön. Nämnden ansvarar även för prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och andra lagar, förordningar och föreskrifter.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden biträder kommunstyrelsen i översiktsplanearbetet och tar på deras uppdrag fram förslag till detaljplaner. Nämnden ansvarar också för kommunens kart- och mätningsverksamhet, hanteringen av ansökningar om strandskyddsdispens och dispenser för skyltning. Vidare hanterar nämnden namn- och adressfrågor samt uppdatering av lägenhetsregister. Den tillsyn och det förebyggande arbetet som görs för miljön och människors hälsa rör miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer. Nämnden har också vissa uppgifter enligt smittskyddslagstiftningen.

Sammanträden

Aktuella sammanträden

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är en nyinrättad nämnd som, från och med den 1 januari 2023, tagit över ansvarsområden och uppgifter från tidigare byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden. Här finns byggnadsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens äldre möteshandlingar publicerade:

Byggnadsnämndens möteshandlingar perioden oktober 2020 t.o.m 2022

Byggnadsnämndens möteshandlingar perioden 2019 till september 2020

Byggnadsnämndens möteshandlingar perioden 2015 till 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämndens möteshandlingar perioden oktober 2020 t.o.m 2022

Miljö- och hälsoskyddsnämndens möteshandlingar perioden 2019 till september 2020

Miljö- och hälsoskyddsnämndens möteshandlingar perioden 2015 till 2018

Reglemente

Reglemente för miljö- och stadsbyggnadsnämnden.pdf

Delegationsordning

Delegationsordning för miljö- och stadsbyggnadsnämnden (antagen 2023-01-03 § 3)

Organisation

Förtroendevalda i miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Stödjande förvaltning: Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Nämndsekreterare

Christoffer Andersson

Senaste nyheterna som berör nämnden

Ta chansen att tycka till om nya bostäder i Stocksund

Just nu finns en enkät om de nya bostäderna som planeras vid infarten till Stocksund. Enkäten stänger den 31 januari så passa på att att berätta vad du tycker.

Bygga, bo & miljö

Tyck till om nya bostäder vid Stocksunds entré

Vi vill att Danderyd ska vara en attraktiv plats för dagens och morgondagens invånare. Nu planerar vi att ta fram underlag för nya bostäder mellan Bengt Färjares väg och Stockholmsvägen i Stocksund. Under perioden 10 december - 31 januari har du möjlighet att tycka till hur de nya bostäderna kan utformas.

Kommun & politik Bygga, bo & miljö
Julgran i en rondell.

Gatubelysning och julgranar med LED ska lysa upp vintermörkret i Danderyd

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer enligt Energimyndigheten. Danderyds kommun har länge jobbat för att minska energianvändningen - och nu ska kommunen lägga i en extra växel. I oktober beslutade kommunstyrelsen om ytterligare åtgärder för att spara el.

Bygga, bo & miljö Trafik & resor Trygghet & säkerhet
Uppdaterad: 2023-01-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.