Årsredovisning 2023

Det ekonomiska resultatet för 2023 uppgick till 124,6 miljoner kronor medan resultatet enligt balanskravet uppgick till 102,1 miljoner kronor.

Skillnaden mellan årets resultat och årets resultat enligt balanskravet beror på att orealiserade vinster i värdepapper om 22,5 miljoner kronor inte ingår i resultat enligt balanskravet. Kommunen hade budgeterat ett positivt resultat med 47,5 miljoner kronor. Skatteintäkterna (netto)* blev 61,6 miljoner kronor högre än budgeterat, och var den budgetpost som avvek mest från budget.

Kommunen uppnådde under året alla finansiella indikatorer och majoriteten av mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Bedömningen baseras på nämndernas måluppfyllelse och utfall av nyckeltal och aktiviteter.

*Skatteintäkter (netto) innehåller skatteintäkter, kommunal utjämning, statsbidrag, fastighetsavgift och LSS-utjämning, med mera.

Årsredovisningen i sin helhet

Här kan du ta del av hela årsredvisningen som pdf-fil:

årsredovisning 2023

Samlade årsredovisningar

Uppdaterad: 2024-05-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.