Radon i mark

Radon förekommer i alla marktyper i vår del av Sverige i tillräckligt hög grad för att kunna orsaka förhöjda radonhalter inomhus. Hur höga halterna blir beror bland annat på de geologiska förhållandena och på om huset är otätt mot marken.

Radonkarta

Många kommuner har markradonkartor som bygger på en berggrundskartering som är mycket grovt gjord. Kartorna kan därför inte ses som någon bra avbild av verkligheten.

Det enda säkra sättet att ta reda på om det finns radon i bostaden, är att mäta. Byggnadsteknik, byggnadstekniskt utförande, ventilation med mera bidrar till att radonhalten inomhus varierar från hus till hus även inom samma område. Det är mätvärdena i det aktuella huset du ska ta hänsyn till.

Bygg radonsäkert

Vid nyproduktion och ombyggnation är det viktigt att bygga så att radonet inte kan tränga in i bostaden. Det är också viktigt att kontrollmäta efteråt. Radonvärdet ska vara under 200 Bq/m3 i bostaden men sträva gärna efter så låga radonvärden som möjligt.

Här hittar du mer information om radon

Sveriges Geologiska Undersökning

Strålsäkerhetsmyndigheten

Boverkets radonguide

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-05-03