Checklista för eldstad/rökkanal

Check.gif Fasadritning
- Redovisa alla fasader som påverkas av skorstenens placering.
- Markera den nya skorstenen tydligt.
- Måttsätt skorstenens bredd och höjd.
Check.gif Planritning
- Rita in kaminen och skorstenens placering.
- Redovisa alla berörda plan.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan
Check.gif Broschyr
En enklare beskrivning med information på eldstaden/kaminen du vill installera, ex. en broschyr eller ett produktblad. Oftast går det att ladda hem produktspecifikationer från leverantörens hemsida.

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-02-20