Checklistor för marklov

För att du lättare ska kunna förstå hur ritningarna ska måttsättas, läs Exempelritningar för murar och markuppfyllning
Åtgärden kräver ett kartutdrag från Kart- och mätavdelningen. Beställ en karta (situationsplan) för bygglov/anmälan.


Check.gif Situationsplan
- Redovisa den nya åtgärden/marknivåförändringen.
- Ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser.
- Se till att kartan inte är äldre än två år.
Check.gif Markplaneringsritning
- Redovisa tomtens ordnande i plan och sektioner.
- Redovisa befintliga och föreslagna marklinjer.
- Kontrollera att skalan är 1:100.
Check.gif Marksektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av marknivåer.
-Redovisa och måttsätt befintliga samt nya marknivåer.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan

Åtgärden kräver endast ett enklare kartutdrag. Situationsplan kan beställas ur kommunens ritningsarkiv.


Check.gif Situationsplan
- Märk ut trädet på kartan som ska fällas.
Check.gif Fotografi
- Ta ett fotografi på vilka träd som ska fällas.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-02-20