Checklistor för invändig ändring

 
Åtgärden kräver endast ett enklare kartutdrag. Situationsplan kan beställas ur kommunens ritningsarkiv.

Check.gif Situationsplan
- Redovisa byggnaden i vilken åtgärden ska göras på kartan. OBS. Gäller endast fastigheter med flerbostadshus.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan
  Beroende på vad du vill ändra kommer vi att behöva antingen en VA-ritning eller en ventilationsritning.
Check.gif VA-ritning
- Rita ut befintliga och tillkommande rör och ledningar för vatten och avlopp.
Check.gif Ventilationsritning
- Redovisa vilken typ av ventilationssystem som ska installeras.
- Rita ut hur ventilationssystemet ska utformas samt till- och frånluftsflöden.
Åtgärden kräver endast ett enklare kartutdrag. Situationsplan kan beställas ur kommunens ritningsarkiv.

Check.gif Situationsplan
- Redovisa byggnaden i vilken åtgärden ska göras på kartan. OBS. Gäller endast fastigheter med flerbostadshus.
Check.gif Konstruktionsritning
- Beskriv i detalj hur byggnaden skall byggas.
- Beskriv byggnadens konstruktiva byggkomponenter, deras dimensioner och hur de skall monteras ihop i ritningsform.

Antalet ritningar och detaljeringsgraden på ritningarna beror på projektets komplexitet.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan
Åtgärden kräver endast ett enklare kartutdrag. Situationsplan kan beställas ur kommunens ritningsarkiv.

Check.gif Situationsplan
- Redovisa byggnaden i vilken åtgärden ska göras på kartan. OBS. Gäller endast fastigheter med flerbostadshus.
Check.gif Planritning
- Redovisa de nya planlösningarna.
- Måttsätt ritningarna så att arean går lätt att räkna ut.
- Inkludera fasadmaterial i måtten som redovisas på ritningen.
- Se till att planritningen över entréplanet är möblerad.
- Visa på hur kraven på tillgänglighet uppfylls på ritningen.
Exempelritningar för tillgänglighet och användbarhet
Check.gif Sektionsritning
Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden.
- Måttsätt ritningen och visa rumshöjd.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan
Check.gif Brandskyddsbeskrivning
- Beskriv hur byggnaden är projekterad (planerad) för att skyddas mot brand och spridning av brand.

Brandskyddsbeskrivningen ska vara anpassad efter åtgärden och innehåller ofta följande:
Beskrivning av utrymningsvägar, brandceller, ventilationen, konstruktionens bärförmåga, förutsättningar för släckningsarbete, brandtekniska installationer samt planer för drift och underhåll.
Check.gif Kontrollplan
En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Förslag till kontrollplan

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-02-20