Bestyrkt utdrag ur primärkarta

Om du planerar att söka bygglov för en tillbyggnad eller komplementbyggnad som inte kan klassas som Attefallsbyggnad, ska du beställa ett bestyrkt utdrag ur primärkarta. I vissa fall krävs även ett bestyrkt utdrag ur primärkarta till vissa murkonsturktioner och plank.

Kartan används som situationsplan i samband med bygglov för mindre byggnationer. Till detta räknas exempelvis garage, carport eller tillbyggnad av befintligt bostadshus. Kartan innehåller planinformation och gränser för prickmark. Planbestämmelser som beskriver vilka krav som gäller för fastigheten ifråga finns bifogade.

Inmätning kommer att ske på plats och mätuppdraget utförs av kommunens mätningsingenjörer.

Leveranstiden är cirka två veckor. Kartan debiteras i samband med leverans, kostnaden grundas på tomtstorlek.

Vad kostar en karta?

Kart- och mättaxa

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-02-20