Förrättningskarta

En förrättningskarta upprättas i samband med att fastigheten bildas eller då fastigheten på något sätt regleras genom lantmäteriförrättning.

Kartan innehåller information om fastighetsgränser, sidlängder, areal samt vilken typ av gränsmarkeringar som finns. Kartan innehåller oftast även en teknisk beskrivning. Kontakta Lantmäteriet för att få en kopia av förrättningskartan över din fastighet.

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-02-20