Nybyggnadskarta

Om du planerar att söka bygglov för en ny huvudbyggnad ska du beställa en nybyggnadskarta.

Kartan används som situationsplan i samband med bygglovsansökan om du ska bygga ett nytt bostadshus eller annan större byggnad. Kartan innehåller fastighetsgränser, befintliga byggnader, vägar, höjder samt planbestämmelser.

För information om vatten- och avloppsledningar samt anslutningspunkter, vänligen kontakta Tekniska kontorets VA-avdelning. Observera att kommunen bara har information om kommunala VA-ledningar. För uppgifter om elledningar, fjärrvärmeledningar eller teleledningar får du kontakta respektive nätägare för information.

Inmätning kommer att ske på plats och mätuppdraget utförs av kommunens mätningsingenjörer.

Leveranstiden är cirka fyra veckor. Kartan debiteras i samband med leverans, kostnaden grundas på tomtstorlek.

Vad kostar en karta?

Kart- och mättaxa

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-02-20