Ansökan

Asterisk.png

Jag vill spara min ansökan och fortsätta senare

 

E-tjänsten avbryts om du är inaktiv mer än 60 minuter. Om du inte kan slutföra kan du trycka på spara-knappen för att fortsätta vid ett senare tillfälle. För att återgå till ett en sparad ansökan/ anmälan gå in på "Min sida" under Meny.

Asterisk.png

Jag vill bygga fler åtgärder

 

- Om du ska göra fler åtgärder välj den mest omfattande åtgärden i första steget. I senare steg i e-tjänsten ställs frågor om vilka fler åtgärder du vill göra. Var noggrann med att bifoga handlingar till alla åtgärder du ska utföra.
Kontrollera våra checklistor på vilka handlingar du ska skicka in

Asterisk.png

Jag vill både söka lov och göra en Attefallsåtgärd

 

- Du kan kombinera de flesta åtgärder i e-tjänsten Bygglov och anmälan. Dock kan inte en Attefallåtgärd kombineras med ett bygg-, rivnings- eller marklov på samma anmälan/ansökan. Hade du exempelvis tänkt utföra markförändringar i samband med bygget av din Attefallsåtgärd behöver du göra en separat ansökan för marklovet.

Asterisk.png

Jag vill ansöka om ett förhandsbesked

 

- Fyll i ansökan som vanligt. Skriv att det är ett förhandsbesked det rör sig om under Övrig information.

Asterisk.png

Jag vill se vad jag kan välja i e-tjänsten

 

Bygga nytt
(Bygglovspliktig åtgärd)
 • Nybyggnad av t.ex. enbostadshus, flerbostadshus, komplementbyggnader.

 • Placera ut byggbodar/ arbetsbodar i samband med ett byggprojekt.

  Notera: Det finns undantag från kravet på bygglov, se Attefallsåtgärder.

  Bygga till
(Bygglovspliktig åtgärd)
 • En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll (uppåt, nedåt eller åt sidan).

  Notera: Det finns undantag från kravet på bygglov, se Attefallsåtgärder.

  Inglasning av bef. balkong/uteplats
 • Inglasning av befintlig balkong eller altan med befintligt tak.

 

Attefallsåtgärder

 • Komplementbyggnad, t.ex. garage, förråd, gäststuga eller liknande.

 • Komplementbostadshus, är ett gästhus som man kan bo permanent i.

 • Tillbyggnad på din befintliga huvudbyggnad. Max 15 kvm.

 • Takkupor högst två stycken.

 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

  Notera: Har du även tänkt utföra åtgärder som är lovpliktiga t.ex. göra markförändringar över 0,5 m behöver du göra det i en separat ansökan.

  Ändring av eller i befintlig byggnad
 • Fasadändringar som väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär som exempelvis:
  - Kulörbyte.
  - Byte av fasad- eller taktäckningsmaterial.
  - Byta fönster till annan storlek.
  - Sätta in ett nytt fönster/dörr där det tidigare inte har funnits något.

 • Inreda helt eller delvis för ett annat ändamål t.ex. ändra användning från bostad till kontor.
 • Inre ändringar så som ändring av bärande konstruktion, brandskydd, ventilation samt ändringar i installationer.

  Eldstad och rökkanal
 • Installera en ny eldstad till exempel kamin, öppen spis, kakelugn, vedspis eller väsentlig ändra en befintlig eldstad.

 • Väsentlig ändring av en eldstad kan t.ex. vara en installation av en tyngre eldstad eller att man ändrar bränsleslag.

  Andra lovpliktiga åtgärder
 • Riva en byggnad eller del av byggnad.

 • Markarbeten som innebär att du ändrar marknivån mer 0,5 m.

 • Anordna, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus.

 • Ställa upp container eller uppföra ett upplag.

  Skyltar
 • Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar.

  Mur och plank
 • Lov krävs för staket över 1,20 m, murar och stödmurar högre än 0,5 m och plank högre än 1 m mätt från marken.

  Altan/poolaltan
 • Uppförande av Altan/poolaltan. Läs vilka kriterier som gäller för att altanen ska vara bygglovsbefriad på hemsidan.
  Gör en ansökan/anmälan

 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Uppdaterad: 2021-06-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.