Inomhusmiljö

Enligt Boverket spenderar vi 90 procent av våra liv inomhus. En del byggnader orsakar hälsoproblem som går att åtgärda för att skapa ett bättre inomhusklimat.

Faktorer som kan påverka vår hälsa negativt är dålig luft, radon, höga ljudnivåer samt förekomst av fuktskador och mögel. 

En varmare utomhustemperatur och ökad solinstrålning innebär att inomhusklimatet försämras. Detta kan ge problem för äldre, små barn och andra utsatta grupper.

REKOMMENDATIONER:
  • Bygg fuktsäkert och med god ventilation
  • För att uppnå god partikelavskiljning kan exempelvis byggnaden utrustas med filter i fläktaggregat
  • Minska buller inomhus genom att ljudisolera fönster, väggar och tak
  • Använd byggmaterial som avger minimalt med hälso- och miljöfarliga ämnen
  • Installera solavskärmning eller grön fasad
  • Genomför radonmätning med hjälp av mätdosor och följ Världshälsoorganisationens (WHO) referensvärde för radon på 100 Bq/m3 luft
Uppdaterad: 2023-02-20