Energi- och värme

Danderyds kommun verkar för att öka användningen av energi från förnybara energikällor. All el till kommunens verksamheter köps idag från vind- och vattenkraft.

Uppdaterad: 2020-11-19