Nytt trygghetsboende inom Plogen 12 och 13

Aktuellt

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag till detaljplan för att möjliggöra för nybyggnation av trygghetsbostäder inom fastigheterna Plogen 12 och 13. Planarbetet är för närvarande i uppstartsskede. Synpunkter kommer kunna lämnas när planprocessen är igångsatt, i samband med samråd och granskning.

Bilden visar planprocessens olika skeden. 

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Bakgrund

Efterfrågan på bostäder för äldre förväntas öka. Kommunstyrelsen fattade den 19 juni 2023 (§ 125) beslut om planeringsinriktning för ett antal fastigheter som idag används för socialnämndens behov och för den särskilda kön för seniorboende. I planeringsinriktningen ingick att planera för ett trygghetsboende i Enebyberg, närmare bestämt inom fastigheterna Plogen 11, 12 och 13. Med föreliggande ärende lämnar kommunstyrelsen uppdrag om att ta fram en detaljplan för att möjliggöra för trygghetsbostäder, samt att förbereda en markanvisning.

Handlingar

Beslut om planuppdrag för Plogen 12 och 13 (2024-01-29)

Start-PM för Plogen 12 och 13 (2023-12-15)

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-04-23