KF i korthet 220830

Kommunfullmäktiges ordförande Boris von Uexküll berättar kort om det senaste sammanträdet i kommunfullmäktige 29 augusti. Detta sammanträdet var det sista under den här mandatperioden.

Till filmarkivet