Mörbys historia

Mörbyområdet har nämnts tidigare, både i samband med bronsålder och folkvandringstid.

Kontinuerlig bosättning tycks Mörby ha fått först under yngsta järnålder. Den gamla havsviken hade då grundats upp, och kanske är det den som gett byn dess namn: Myr-byn.

När man byggde ut Danderyds sjukhus var man tvungen att ta bort ett gårdsgravfält från yngsta järnålder. Det låg strax söder om det nuvarande sjukhusets huvudentré, var cirka 100x50 meter stort och innehöll ett tjugotal stensättningar. Gravskick och fynd visar på yngsta vikingatid.

I Mörbyområdet återstår nu bara en hög och en liten stensättning. De ligger på en liten kulle bakom sjukhuset och är fortfarande oundersökta.

Bussar på vikingarnas boplats

På framsidan, där busshållplatsernas asfaltöken nu breder ut sig, låg tidigare 1700-talsgården Mörby, som redan 1944 betecknades som byggnadsminnesmärke. Rivningsbeslutet föregicks av en lång och bitter opinionsstrid som löstes när huvudbyggnaden brann ner. Om markarbetena skett idag, är det troligt att arkeologer övervakat schaktningarna. Mörby gård kan ha legat på samma plats sedan vikingatid och det kan ha funnits boplatslager jämngamla med gravfältet.

Uppdaterad: 2024-07-10