Kvalitetspris inom äldreomsorgen

Socialnämnden i Danderyds kommun vill lyfta fram och uppmärksamma goda exempel inom äldreomsorgen genom att årligen dela ut ett kvalitetspris. I år kommer också ett pris delas ut till föreningar som är verksamma i Danderyd och i sitt arbete anordnar aktiviteter för seniorer.

Smiling elderly women sitting with arm around while looking at each other on sofa against window at retirement home
Hemtjänstpersonal hjälper äldre kvinna i hemmet

Kvalitetspriset är ett sätt att stimulera och uppmuntra verksamheter som med nytänkande, engagemang och professionalism har utmärkt sig och spridit erfarenheter inom ett eller flera områden. Föreningspriset uppmärksammar föreningar som främjar gemenskap och meningsfulla aktiviteter för seniorer.

Så nominerar du

Du som Danderydsbo kan nominera både kommunal och privat verksamhet inom äldreomsorgen i Danderyd till kvalitetspriset. Detta gäller även chefer och medarbetare inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen ska utföras inom Danderyds kommuns gränser. Du kan nominera flera verksamheter och/eller föreningar.

Nomineringen ska innehålla följande:

  • En beskrivning av den nominerade verksamheten/föreningen
  • En motivering till varför verksamheten nomineras

Lämna in din nominering på ett av följande sätt

  • Mejla till socialforvaltning@danderyd.se med ämnesrad Kvalitetspris
  • Skicka ett brev till socialförvaltningen, kvalitetspriset, Box 28, 182 11 Danderyd
  • Lämna den till Kontaktcenter i Mörby centrum, plan 5

Nomineringen ska vara socialförvaltningen tillhanda senast 20 sept 2024.

Prisutdelning

Kvalitetspriset består av ett förstapris på 60 000 kr plus konstverket ”Omsorg” av Danderydskonstnären Heikki Haapanen, samt ett andrapris på 40 000 kr. Föreningspriset är ett diplom och 10 000 kr för föreningens aktiviteter.

Priserna delas ut under trevliga former i Banérsalen på Djursholms slott 16 oktober. Pristagarna presenterar då hur de tillsammans med de äldre arbetar för att utveckla och upprätthålla en god kvalitet i verksamheten.

Uppdaterad: 2024-06-17