Kvalitetspris inom äldreomsorgen

Socialnämnden i Danderyds kommun vill lyfta fram och uppmärksamma goda exempel inom äldreomsorgen genom att årligen dela ut ett kvalitetspris.

Hemtjänstpersonal hjälper äldre kvinna i hemmet

Kvalitetspriset är ett sätt att stimulera och uppmuntra verksamheter som med nytänkande, engagemang och professionalism har utmärkt sig och spridit erfarenheter inom ett eller flera områden.

Så nominerar du

Du som Danderydsbo kan nominera både kommunal och privat verksamhet inom äldreomsorgen i Danderyd till kvalitetspriset. Detta gäller även chefer och medarbetare inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen ska utföras inom Danderyds kommuns gränser.

Nomineringen ska innehålla följande:

 • En beskrivning av den nominerade verksamheten
 • Vilket/vilka av socialnämndens målområden som verksamheten uppfyller
 • Vilka resultat verksamheten nått
 • En motivering till varför verksamheten nomineras

Lämna in din nominering på ett av följande sätt

 • Mejla till socialforvaltning@danderyd.se med ämnesrad Kvalitetspriset
 • Skicka ett brev till socialförvaltningen, kvalitetspriset, Box 28, 182 11 Danderyd
 • Lämna den till Kontaktcenter i Mörby centrum, plan 5

Nomineringen ska vara socialförvaltningen tillhanda senast 17 okt 2023.

Så bedöms nomineringarna

Arbetet ska ligga i linje med socialnämndens mål. Se socialnämndens verksamhetsplan med årets mål:

Socialnämnden

Verksamheten ska uppfylla dessa krav:

 • Den ska vara nyskapande och goda idéer och initiativ ska tas tillvara.
 • Man ska kunna påvisa resultat av kvalitetsarbetet.
 • Det ska bidra till hög kvalitet i arbetet med den äldre i centrum.
 • Det ger erfarenheter av värde för andra.

Priser: Konstverk och pengar

Kvalitetspriset består av ett förstapris på 60 000 kr plus konstverket ”Omsorg” av Danderydskonstnären Heikki Haapanen, samt ett andrapris på 40 000kr.

Priserna delas ut under trevliga former under Seniordagen 21 november i Mörby centrum. Pristagarna presenterar då hur de tillsammans med de äldre arbetar för att utveckla och upprätthålla en god kvalitet i verksamheten.

Uppdaterad: 2023-10-24

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.