Berga gård

Berga gård har troligen funnits som gård sedan vikinga- och medeltiden. 1572 erhöll Gustaf Banér gården som förläning.

Berga gårdBerga kom sedan att i 300 år höra till Djursholmsgodset. Nuvarande manbyggnadens äldsta delar är från 1700-talet. Gården har byggts till i flera omgångar. 

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2024-03-28