Cedergrenska tornet och parken

Albert Gotthard Nestor Cedergren (1849-1921) var den förste som köpte tomt av det nybildade exploateringsföretaget Stockby AB. Hans ursprungliga idé var att bygga ett utsiktstorn.

Cedergrenska tornet i siluett mot himlen.Efterhand utvidgades denna tanke till att omfatta ett torn med bostadsrum. Flera arkitekter var inkopplade på projektet, bland andra Lars Israel Wahlman, som ritat Engelbrektskyrkan i Stockholm och Ferdinand Boberg. Wahlmans förslag består av en kvadratisk byggnadskropp, i vars ena hörn en tornbyggnad med trappa finns. Byggnaden består av källarvåning och fyra våningsplan. På fjärde våningen ligger en stor festsal, Riddarsalen.

Cedergren avbröt ideligen arbetet med tornet och kom med egna idéer om utförandet. Det viktiga för honom var själva byggandet: att tornet byggdes hantverksmässigt med gamla tekniker, av många hantverkare och under lång tid. Vid Cedergrens död 1921 var tornet ännu inte färdigt.

Cedergren planterade många träd, främst barrträd, och växter i sin trädgård. Cypress, kaukasisk gran och Douglasgran är några exempel på de ovanliga trädslagen som Cedergren lät plantera.

1981 fick Danderyds kommun köpa parken med alla byggnader. I 1994 års budget anslogs pengar för en renovering av tornet som kunde återinvigas våren 1996.

Cedergrenska tornet

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2024-03-28