Klingsta gård

Klingsta tillhörde ända fram till sekelskiftet 1900 Djursholmsgodset. Nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes omkring 1820.

1943 inköptes manbyggnaden av landstinget som inrättade ett förlossningshem och 1963 invigdes Klingstaskolan, landstingets skola för hushåll, hemvård med mera.

Villasamhället Klingsta Park uppstod 1932 genom att gården styckades upp. I dag omges Klingsta park av anrika och väletablerade villaområden, samt ett nytt rad- och parhusområde.

Klingsta gård innehåller numer bostadsrättslägenheter.

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2024-03-28