Långängens gård

"Långängen" syftar förmodligen på det långsträckta markområde som sträcker sig från Långängsskolan på ömse sidor om Långängsvägen ned mot Värtans vatten.

Under 1500- och 1600-talen brukades gården av torpare och bönder. På 1700-talet är det främst ämbets- och köpmän från Stockholm som arrenderar Långängen.

Kärnan i den nuvarande manbyggnaden är från slutet av 1700-talet. I slutet av 1800-talet började ägorna exploateras för villabebyggelse.

1927 köptes gården av arkitekten Gunnar Asplund. 1932 upphörde lantbruket definitivt.

Adressen är Gårdsvägen 13 A, Stocksund.

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2018-07-25

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.