Långängens gård

"Långängen" syftar förmodligen på det långsträckta markområde som sträcker sig från Långängsskolan på ömse sidor om Långängsvägen ned mot Värtans vatten.

Under 1500- och 1600-talen brukades gården av torpare och bönder. På 1700-talet är det främst ämbets- och köpmän från Stockholm som arrenderar Långängen.

Kärnan i den nuvarande manbyggnaden är från slutet av 1700-talet. I slutet av 1800-talet började ägorna exploateras för villabebyggelse.

1927 köptes gården av arkitekten Gunnar Asplund. 1932 upphörde lantbruket definitivt.

Adressen är Gårdsvägen 13 A, Stocksund.

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2024-03-28