Stockby gård

Stockby gård var ursprungligen en by med flera gårdar. Namnet Stockby omnämns första gången 1361.

Senare ingick gården i Djursholmsgodset. Nuvarande manbyggnad uppfördes i början av 1700-talet av prosten Johan Älf, en av gårdens många arrendatorer. Den är senare om- och tillbyggd.

Gården förvärvades 1888 av det samma år bildade Stockby AB för exploatering av gårdens marker till tomter. Initiativtagare var kammarherren Eduard von Horn. Den första tomt som 1890 såldes från bolaget var Cedergrenska tomten.

Adressen är Stockbyvägen 8, Stocksund.

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2024-03-28