Release på Danderyd.se

2018-05-23 09:57

Onsdagen den 23 maj, kl: 10.00 - 12.00 släpper vi ny funktionalitet på Danderyd.se. Vi ber om ursäkt för eventuella driftstörningar under denna period. Hälsningar webbredaktionen

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Tekniska kontoret

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Tekniska kontoret arbetar på uppdrag av både tekniska nämnden och fastighetsnämnden.

Tekniska nämnden ansvarar för förvaltning, planering och utveckling av kommunens anläggningar. Fastighetsnämnden ansvarar för förvaltning, planering och utveckling av kommunens fastigheter.

Uppdrag:

 • Beräkna budget för tekniska nämnden och fastighetsnämnden.
 • Ansvara för nämndadministrationen för både tekniska nämnden och fastighetsnämnden.
 • Ta fram underlag för olika styrdokument som Dagvattenstrategi för Danderyds kommun.
 • Ansvara för att kommunens parker och grönområden är välskötta genom underhålls- och anläggningsarbeten på gatumarken.
 • Hålla de lokala gatorna rena, sopade och sandade samt att snön röjs bort på vintern. Lekplatser är också förvaltningens åtaganden.
 • Säkerställa trafiksäkerheten genom att sätta upp farthinder, bygga rondeller samt gång- och cykelbanor. De kommunala parkeringsplatserna, olika dispenser för exempelvis tunga fordon och parkeringstillstånd för funktionsnedsatta är också en del av trafiksäkerheten.
 • Förvalta kommunens skog, naturvårdsområden och naturreservat genom röjning, gallring och nyplantering.
 • Ansvara för ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av kommunens VA-ledningsnät.
  Pumpstationer ingår också i ansvarsområdet.
 • Se till att hushållsavfall från kommunen hämtas och omhändertas på ett miljömässigt, effektivt samt ekonomiskt fördelaktigt sätt.
 • Ansvara för ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av kommunens byggnader som förskolor, skolor och äldreboende.
 • Ansvara för projektering av ny- och ombyggnader samt underhålls- och driftplanering.

Organisation

Tekniska kontorets förvaltningschef är Anna Tengelin Skoog.

Ansvariga nämnder

Fastighetsnämnden

Tekniska nämnden