E-tjänster och blanketter

Här hittar du e-tjänster och blanketter för att utföra olika tjänster i Danderyds kommun.

Om Mina sidor

På Mina sidor kan du se inskickade ärenden och bokningar. Du kan även medsignera ärenden. Om du väljer att fylla i din profil så fylls fälten i automatiskt nästa gång du använder våra e-tjänster.

Mina sidor

Krävs medsignering i e-tjänsten du ska använda? Läs mer om hur det går till:

Medsignering i e-tjänst

Kontakt med kommunen

Felanmälan
Gör en felanmälan när något inte fungerar, är trasigt eller kräver underhåll. Beskriv felet så noga som möjligt.
Kontakta kommunen
Här kan du ställa frågor om eller lämna synpunkter på kommunens service.
Beställ allmän handling
Detta är en e-tjänst för utlämning av allmänna handlingar.
Lämna förslag på nya e-tjänster
Lämna synpunkter på våra e-tjänster eller ge förslag på nya e-tjänster.

Kommun och politik

Registerutdrag enligt dataskyddsförordningen
Begär information om vilka personuppgifter som finns registrerade och hur de behandlas.
Ansökan om befrielse
Här ansöker du om befrielse från förtroendeuppdrag.
Arvodesreglemente
Avsluta uppdrag
Här kan du som förtroendevald politiker avsluta vissa eller samtliga uppdrag.
Nyanmälan eller ändring av personuppgifter
Förtroendevaldas uppgifter och medgivande till publicering på kommunens hemsida.
Ändra/addera personuppgifter
Förtroendevaldas uppgifter och medgivande till publicering på kommunens hemsida

Förskola och skola

Anmälan av autogiro
Avgiften för förskola och fritidshem kan dras automatiskt via autogiro. Anmäl detta via vår blankett.
Anmälan om modersmålsundervisning
Här kan du ansöka om modersmålsundervisning från årskurs 1 till och med årskurs 9.
Ansökan utökad tid i förskoleverksamhet
Blankett för ansökan av utökad tid i förskoleverksamhet.
Ansökan utökad tid på fritidshemsverksamhet
Blankett för ansökan om utökad tid på fritidshemsverksamhet.
Avanmälan av modersmålsundervisning
Här kan du avanmäla modersmålsundervisning från årskurs 1 till och med årskurs 9.
Inkomstuppgift 2021
Inkomstuppgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
Logga in i Vklass via vklass.se
Vklass är den primära kanalen för samarbete, kommunikation och administration mellan hem, elev och skola.
Skolvalet 2021
Här är e-tjänsten för dig som ska göra ett skolval. Skolvalet inför hösten 2021 är öppet mellan den 19 januari och den 11 februari.
Välj förskola, pedagogisk omsorg, grundskola eller fritidshem
Här kan du bland annat ansöka om plats, bekräfta svar på platserbjudande, begära byte av skola eller förskola och uppdatera dina kontaktuppgifter. Inloggning görs med bank-id.
Överenskommelse om egenvård i förskola och skola
Med den här blanketten träffar vårdnadshavare och personal en överenskommelse gällande egenvård av ett barn eller en elev.
Anmälan av autogiro
Avgiften för förskola och fritidshem kan dras automatiskt via autogiro. Anmäl detta via vår blankett.
Anmälan om modersmålsundervisning
Här kan du ansöka om modersmålsundervisning från årskurs 1 till och med årskurs 9.
Ansök om SL-kort
Här kan vårdnadshavare till elever i åk 7-9 som uppfyller kriterierna ansöka om SL:s skolbiljett. Elever som bor i Enebyberg eller på Tranholmen behöver inte göra någon ansökan.
Ansök till särskild undervisningsgrupp i grundskolan
Här är blanketten som du använder för att ansöka om plats till kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper i grundskolan läsåret 21/22.
Ansökan om skolpliktens upphörande
Om en elev kommer att befinna sig utomlands under minst en termin ska en ansökan om skolpliktens upphörande göras.
Ansökan om undervisning i grundsärskolan
Blanketten undertecknas av barnets vårdnadshavare, skrivs ut och skickas in till bildningsförvaltningen.
Avanmälan av modersmålsundervisning
Här kan du avanmäla modersmålsundervisning från årskurs 1 till och med årskurs 9.
Betyg för elev i grundskolan
Här kan du som är vårdnadshavare till ett barn som går i någon av Danderyds kommunala grundskolor, se ditt barns betyg.
Logga in i Vklass via vklass.se
Vklass är den primära kanalen för samarbete, kommunikation och administration mellan hem, elev och skola.
Rekvisition av elevhälsovårdsjournal
Elevhälsovårdsjournalen är en sekretessbelagd. Här kan du som är vårdnadshavare ge ditt medgivande till att Elevhälsans medicinska insats får ta del av journalen från ditt barns föregående skola.
Samtycke till vaccination
För att skolan ska kunna vaccinera ditt barn måste du som är vårdnadshavare fylla i ett medgivande samt besvara ett antal frågor i en hälsodeklaration.
Skolskjuts för elev med särskilda behov
För elever som har behov av skolskjuts av speciella skäl, till exempel en funktionsnedsättning.
Skolvalet 2021
Här är e-tjänsten för dig som ska göra ett skolval. Skolvalet inför hösten 2021 är öppet mellan den 19 januari och den 11 februari.
Välj förskola, pedagogisk omsorg, grundskola eller fritidshem
Här kan du bland annat ansöka om plats, bekräfta svar på platserbjudande, begära byte av skola eller förskola och uppdatera dina kontaktuppgifter. Inloggning görs med bank-id.
Överenskommelse om egenvård i förskola och skola
Med den här blanketten träffar vårdnadshavare och personal en överenskommelse gällande egenvård av ett barn eller en elev.
Aktivitetsansvar - vad gör du idag?
Här anmäler du dig om du är under 20 år och av olika anledningar inte går på gymnasiet. Vi kommer sedan att kontakta dig för att fråga vad du gör idag och berätta vad vi kan erbjuda för aktiviteter.
Ansök om inackorderingstillägg
För elever i gymnasieskolan med studieort utanför Stockholms län.
Ansök till gymnasieskolan
Här kan du ansöka till kommunala och fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, via Gymnasieantagningen Storsthlm.
Ansök till gymnasiesärskolan
Här kan du ansöka till gymnasiesärskolan. Antagningen hanteras av Gymnasieantagningen Storsthlm.
Ansök till vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare (SFI).
Logga in i Vklass via vklass.se
Vklass är den primära kanalen för samarbete, kommunikation och administration mellan hem, elev och skola.
Rekvisition av elevhälsovårdsjournal
Elevhälsovårdsjournalen är en sekretessbelagd. Här kan du som är vårdnadshavare ge ditt medgivande till att Elevhälsans medicinska insats får ta del av journalen från ditt barns föregående skola.
Överenskommelse om egenvård i förskola och skola
Med den här blanketten träffar vårdnadshavare och personal en överenskommelse gällande egenvård av ett barn eller en elev.
Ansökan om skolpliktens upphörande
Om en elev kommer att befinna sig utomlands under minst en termin ska en ansökan om skolpliktens upphörande göras.
Logga in i Vklass via vklass.se
Vklass är den primära kanalen för samarbete, kommunikation och administration mellan hem, elev och skola.
Rekvisition av elevhälsovårdsjournal
Elevhälsovårdsjournalen är en sekretessbelagd. Här kan du som är vårdnadshavare ge ditt medgivande till att Elevhälsans medicinska insats får ta del av journalen från ditt barns föregående skola.
Överenskommelse om egenvård i förskola och skola
Med den här blanketten träffar vårdnadshavare och personal en överenskommelse gällande egenvård av ett barn eller en elev.
Aktivitetsansvar - vad gör du idag?
Här anmäler du dig om du är under 20 år och av olika anledningar inte går på gymnasiet. Vi kommer sedan att kontakta dig för att fråga vad du gör idag och berätta vad vi kan erbjuda för aktiviteter.

Omsorg och socialt stöd

Ansökan om att upprätta avtal om vårdnad, boende och umgänge
Ansökan om samarbetssamtal i Familjerätten
Ett samarbetssamtal är en serie samtal där ni föräldrar, tillsammans med oss, försöker att uppnå en samförståndslösning i vårdnads-, boende-, och umgängesfrågor.
Boka föräldrarådgivning
Föräldrarådgivningen består av familjebehandlare med erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och deras familjer. Vi erbjuder stöd genom bland annat familjesamtal och föräldrarådgivning. Har du inte möjlighet att komma till föräldramottagningen kan du få rådgivning via telefon eller Teams.
Jämföra familjerådgivare
Här hittar du utförare av familjerådgivning. För att antas som utförare av familjerådgivning i Danderyd är grundläggande krav socionomexamen eller beteendevetenskaplig högskoleutbildning med vidareutbildning samt flerårig erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete.
Kontaktfamilj, familjehem: intresseanmälan
Anmäl intresse om att bli kontaktfamilj eller familjehem
Kontaktperson: intresseanmälan
Anmäl intresse om att bli kontaktperson
Orosanmälan: Misstanke att barn far illa
Ansök om bidrag för bostadsanpassning
Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag för anpassning av din bostad.
Ansök om insats inom LSS
Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd för att kunna leva så självständigt som möjligt och delta aktivt i samhällslivet.
Ansökan om riksfärdtjänst
Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och därför måste resa på ett dyrare sätt kan ha rätt att resa med riksfärdtjänst inom Sverige.
Medgivande av autogiro
Autogiro gällande kostnader för omsorg av äldre och funktionsnedsatta.
Ansök om hemtjänst
Fyll i ansökan så kontaktar en biståndshandläggare dig för utredning och beslut.
Ansök om reducering av avgift med anledning av dubbla boendekostnader
Reducering av avgift med anledning av dubbla boendekostnader vid inflyttning till vård- och omsorgsboende.
Ansök om vård- och omsorgsboende
Fyll i ansökan så kontaktar en biståndshandläggare dig för utredning och beslut.
Ansökan om riksfärdtjänst
Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och därför måste resa på ett dyrare sätt kan ha rätt att resa med riksfärdtjänst inom Sverige.
Ansökan seniorboende
Hitta och jämför hemtjänst
Här kan du hitta utförare och jämföra hemtjänst utifrån specialkompetenser samt kundnöjdhet.
Hitta och jämför vård- och omsorgsboende
Hitta och jämför vård och omsorgsboenden i Danderyds kommun.
Inkomstuppgift för beräkning av avgift
Möjlighet för personer som får larm, hemtjänst, vård- och omsorgsboende och liknande tjänster från Socialkontoret att få en beräkning för eventuellt nedsatt avgift.
Medgivande av autogiro
Autogiro gällande kostnader för omsorg av äldre och funktionsnedsatta.
Ansökningsblankett för ansökan om ekonomiskt bistånd
Avdrag för felregistrerad tid
Avdrag för felregistrerad tid ej godkänd av biståndshandläggare
Ansökan om att bli utförare
Ansökan och förfrågningsunderlag i systemet TendSign.
Behörighet Treserva
Behörighet i Treserva för utförare.
Fakturering tillfällig vistelse i Danderyd eller annan kommun
Underlag för fakturering.
Fakturering vård- och omsorgsboende kommunal utförare
Faktureringsunderlag för vård- och omsorgsboende för kommunal utförare.
Fakturering vård- och omsorgsboende privat utförare
Faktureringsunderlag av vård- och omsorgsboende för privat utförare.
Fakturering vård- och omsorgsboende utanför Danderyd
Fakturering av vård- och omsorgsboende utanför Danderyd.
Faktureringsunderlag hemtjänst ny kund och sent avbokat
Faktureringsunderlag hemtjänst för ny kund och sent avbokad hemtjänst på grund av sjukhusvistelse eller dödsfall.
Referensgivning utförare hemtjänst och vård-och omsorgsboende
Blankett för referenstagning vid ansökan om att bli utförare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.
Tillägg till det som registrerats Phonirocare
Ange här även orsak till tillägg.
Anmälan om god man och förvaltare
Anmälan om god man och förvaltare (för socialtjänsten eller kuratorer)
Ansök om god man eller förvaltare
Ansökan från huvudman eller närmast anhörig.
Ansökan om samtycke till arvskifte 
Ansökan om samtycke till arvskifte.
Ansökan om samtyckte till försäljning av fast egendom eller bostadsrätt
Ansökan om gode mannens/förvaltarens samtyckte till försäljning av fast egendom eller bostadsrätt.
Ansökan om uttag från spärrat konto
Ansökan om uttag från konto som överförmyndaren spärrat.
Ensamkommande barn: Förteckning
Förteckning över tillgångar och skulder för ensamkommande barn.
Ensamkommande barn: Intresseanmälan till god man
Intresseanmälan god man för ensamkommande barn.
Ensamkommande barn: Redogörelse
Redogörelse för ensamkommande barn av god man.
Förmyndare: Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto
Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto.
Förmyndare: Ansökan om driva näringsverksamhet
Ansökan om driva näringsverksamhet för omyndiga.
Förmyndare: Ansökan om samtycke köp av fast egendom eller bostadsrätt
Ansökan om samtycke vid köp av fast egendom eller bostadsrätt.
Förmyndare: Ansökan om samtycke till arvskifte
Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke till egendomens fördelning i arvskifte.
Förmyndare: Ansökan samtyckte till försäljning av fast egendom eller bostadsrätt
Ansökan samtyckte till försäljning av fast egendom eller bostadsrätt.
Förmyndare: Förteckning för omyndiga
Förmyndare: Årsräkning och sluträkning omyndiga
Insändes senast 1 mars varje år.
Förteckning över tillgångar och skulder
Blankett förteckning över tillgångar och skulder.
Intresseanmälan god man eller förvaltare
Anmäl ditt intresse till att bli god man eller förvaltare.
Redogörelse
Redogörelse från god man/förvaltare.
Årsräkning och sluträkning
Insändes senast 1 mars varje år.
Skänka eller sälja skyddsutrustning
Vill du skänka eller sälja skyddsutrustning till Danderyds kommun för användning i äldreomsorgen och inom hemtjänsten? Vi söker vinylhandskar (skyddshandskar), plastförkläden/rockar, kirurgiska andningsskydd, andningsskydd (FFP2 eller FFP3), visir, engångshanddukar, handsprit (minst 60% alkohol), ytdesinfektion (med tensider), skyddshättor, skyddsoveraller (engångs).

Bygga, bo och miljö

Anmäl utebliven sophämtning
Här kan du anmäla utebliven sophämtning.
Anmäl ägarbyte (avfall)
Om du säljer din fastighet, anmäl ägarbyte så att betalningsansvaret för ditt avfallsabonnemang överlåts till den nya ägaren.
Anmälan gångavståndstillägg
Anmäl intresse för gångavstånd för hämtning av avfall vid villa, radhus, flerbostadshus eller näringsverksamhet.
Anmälan hemkompostering
För dig som bor i villa, radhus och lägenhet som vill anmäla en hemkompost.
Ansök om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall
Om din fastighet ska stå oanvänd under minst sex månader kan du söka dispens från sophämtning.
Beräkna avfallskostnad för enfamiljshus
Beräkna avfallskostnaden för din bostad genom vårt kalkyleringsverktyg. Sänk din månadskostnad för ditt avfall genom att hitta de bästa abonnemangen.
Beräkna avfallskostnad för flerfamiljshus
Beräkna avfallskostnaden för er bostad genom vårt kalkyleringsverktyg. Sänk era månadskostnader för ert avfall genom att hitta de bästa abonnemangen.
Beställ hämtning av farligt avfall och elavfall
Minsta mängd för att få hämtning är tre produkter.
Beställ schema för avfallsabonnemang
Här får du ditt schema för valfri avfallsfraktion.
Beställ tilläggstjänster för avfall
Mot en avgift kan du beställa extra tjänster, till exempel installation av lås eller extra hämtning av kärl.
Börja sortera matavfall
E-tjänster vänder sig främst till villor och radhus samt dem som har beslutsrätt i ett flerbostadshus eller verksamhet (till exempel hyresvärd, förening, styrelseledamot, verksamhetschef, platsansvarig eller liknande).
Hämtningsschema för avfall
Beställ ett hämtningsschema för valfri avfallsfraktion.
Tipsa din fastighetsägare om matavfallsinsamling
Bor du i lägenhet eller arbetar i en verksamhet och vill bidra till kommunens matavfallsinsamling? Tipsa oss så kan vi kontakta din fastighetsägare!
Ändring av hämtningsintervall
I denna e-tjänst kan villor och radhus ändra mellan intervallen 26 - 52 hämtningar per år. Lägenheter och verksamheter kan ändra intervallen mellan 52 - 260 hämtningar per år.
Ändring hämtningsintervall - anmäl hämtning 13 gånger per år
För dig som bor i villa/radhus och sorterar matavfall i kärl/hemkompost och har låga vikter restavfall finns möjlighet att ansöka om hämtning 13 gånger per år.
Anmäl kontrollansvarig
Här kan du anmäla vem som ska vara kontrollansvarig för ditt bygglov.
E-tjänster för företag
Här kan du som företagare göra en ansökan, komplettera och följa dina ärenden.
Följ ditt pågående ärende
Här kan du följa hela ditt ärende eller endast ta del dina beslut
Gör en ansökan/anmälan
Gör en slutanmälan
Här kan du göra en slutanmälan samt komplettera ärendet inför slutbesked.
Komplettera ditt pågående ärende
Har du gjort en ansökan/anmälan? Här kan du komplettera eller följa ditt pågående ärende.
Lämna svar på en remiss
Har din granne sökt bygglov och du fått remiss hemskickad? Här kan du lämna dina synpunkter och ta del av ansökan.
Beställ karta för bergvärme
Beställ karta för bygglov/anmälan
Anmäl misstänkt matförgiftning
Om du misstänker att du har blivit matförgiftad när du ätit ute i Danderyd bör du snarast göra en anmälan,
Anmäl ägarbyte (VA)
Om du säljer din fastighet är det viktigt att du anmäler detta till oss, så att betalningsansvaret för ditt VA-abonnemang överlåts till den nya ägaren.
Anmälan enskilt avlopp
Anmälan om ändring av befintlig enskild avloppsanläggning
Ansökan enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning
Ansökan latrinkompost
Blankett för ansökan om tillstånd för latrinkompost
Avläsning av vattenmätare
Vi rekommenderar att du läser av din vattenmätare och lämnar mätarställningen till oss ungefär en gång per halvår.
Beställ VA-kartor
Här kan du beställa information om hur de kommunala VA-ledningarna ansluter till din fastighet.
Beställ vattenmätare
Här kan du beställa vattenmätare till fastigheter i kommunen.
Dispens för installation av avfallskvarn
Ansök om dispens för installation av avfallskvarn.
Dispensansökan för fettavskiljare
Dispensansökan för installation av fettavskiljare
Förlängt tömningsintervall, fettavskiljare
Dispensansökan om förlängt tömningsintervall av fettavskiljare.
VA-anslutning enbostadshus
Beställning av VA-anslutning för enbostadshus.
VA-anslutning flerbostadshus/verksamheter
Beställning av VA-anslutning för flerbostadshus eller verksamhet.
Anmälan av cistern
Blankett för anmälan av cistern
Anmälan cistern ur bruk
Blankett för anmälan cistern ur bruk
Anmälan vatten- och jordvärme
Blankett för anmälan vatten- och jordvärme
Ansökan bergvärme
Blankett för ansökan om bergvärme
Ansökan om tillstånd för får och get
Blankett för ansökan om får och get
Ansökan om tillstånd för häst
Blankett för ansökan om häst
Ansökan om tillstånd för höns
Blankett för ansökan om höns
Ansökan om tillstånd för orm
Blankett för ansökan om orm
Lämna klagomål
Blankett för anmälan om olägenhet i bostad eller allmän lokal

Trafik och resor

Ansök om boendeparkering
Plastfickor för parkeringstillstånd finns att hämta hos Information Danderyd.
Ansök om parkeringstillstånd rörelsehindrad
Tänk på att bifoga läkarintyg samt fotografi. Ditt tillstånd gäller som längst fem år.
Ansök om/förnya parkeringstillstånd
Infartsparkeringen gäller vardagar mellan 7-16, det krävs tillstånd som du kan ansöka om här.
Ansök om grävningstillstånd
Här kan du ansöka om grävningstillstånd.
Ansök om tillstånd för att bygga in- och utfart
Blankett för att söka tillstånd om att bygga eller flytta in- och utfart till din fastighet,
Tillstånd för schakt och trafikanordning
Här kan du ansöka om tillstånd för schakt och trafikanordning.

Uppleva och göra

Intresseanmälan för vigsel på Djursholms slott
Anmäl intresse för borgerlig vigsel en fredag på Djursholms slott. Upp till 15 personer kan vistas i lokalen.
Boka kurs på Danderyds kulturskola

Näringsliv och arbete

Anmälan, verksamhet och lokal
Blankett för anmälan av verksamhet och lokal
Anmälan om tillfällig hantering av livsmedel
Blankett för anmälan om tillfällig livsmedelsanläggning.
Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning
Blankett för ansökan gällande godkännande av livsmedelsanläggning.
Avanmälan av livsmedelsverksamhet
När du upphör att bedriva livsmedelsverksamhet görs en avanmälan till miljö- och stadsbyggnadskontoret.
Butik - Verksamhetsbeskrivning
Blankett för verksamhetsbeskrivning för butik.
Distribution - Verksamhetsbeskrivning
Blankett för verksamhetsbeskriving för distribution.
Grossist, Matmäklare, Industrier - Verksamhetsbeskrivning
Blankett för verksamhetsbeskrivning för grossist, matmäklare och industrier.
Registrering av livsmedelsverksamhet
För att få starta en livsmedelsverksamhet måste du registrera den hos miljö- och stadsbyggnadskontoret.
Servering - Verksamhetsbeskrivning
Blankett för verksamhetsbeskrivning för servering.
Anmäl lagring av farligt avfall
Blankett för anmälan lagring av farligt avfall.
Anmälan efterbehandling av förorenade områden
Blankett för anmälan om sanering av förorenade områden
Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Blankett för anmälan om miljöfarlig verksamhet.
Anmälan om spridning av bekämpningsmedel
Blankett för anmälan om spridning av bekämpningsmedel.
Anmälan PCB-sanering
Blankett för anmälan om PCB-sanering.
Anmälan sanering av tandläkarmottagning
Blankett för anmälan om sanering av tandläkarmottagning
Anmälan uppläggning av muddermassor
Blankett för anmälan av uppläggning av muddermassor
Ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel
Blankett för ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel
Årsrapport kemtvätt
Blankett för årsrapport för kemtvätt.
Anmäl försäljning av e-cigaretter
Innan du påbörjar försäljning av e-cigaretter ska du anmäla det till kommunen.
Anmälan av serveringsansvariga personer
Anmälan av serveringsansvariga personer.
Anmälan om folkölsförsäljning
Om du vill sälja eller servera folköl måste du anmäla det till kommunen. Här kan du skicka in anmälan.
Anmälan om försäljning av e-cigaretter
Innan du påbörjar försäljning av e-cigaretter ska du anmäla det till kommunen.
Anmälan tillfälligt tillstånd provsmakning
Blankett för anmälan om tillfälligt tillstånd för provsmakning.
Anmälan vid catering till slutet sällskap
Anmälan stadigvarande serveringstillstånd, cateringverksamhet för slutna sällskap.
Anmälan ändrade ägarförhållanden
Blankett för anmälan om ändrade ägarförhållanden.
Ansökan om tobakstillstånd
Här kan du söka tillstånd för försäljning av tobak i kommunen.
Ansökan stadigvarande serveringstillstånd
Här kan du söka serveringstillstånd för att få sälja och servera alkohol i kommunen.
Ansökan stadigvarande tillstånd
Stadigvarande tillstånd omfattar servering till allmänheten, slutna sällskap och inrikestrafik på fartyg.
Ansökan tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten.
Ansökan tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap.
Försäljning och servering av folköl
Innan du påbörjar försäljning av folköl ska det anmälas till kommunen.
Meritförteckning ansökan om alkoholservering
Blankett meritförteckning för sökande av tillstånd för alkoholservering
Uppgifter om kassaregister
Blankett för uppgifter om kassaregister.