Avfallsföreskrifter

Varje kommun är enligt lag skyldig att ha en renhållningsordning innehållandes lokala avfallsföreskrifter och en avfallsplan.

I avfallsföreskrifterna beskrivs hur avfallet ska hanteras och tas om hand i kommunen. Enligt kommunens föreskrifter ansvarar kommunen för insamling och hantering av allt kommunalt avfall i kommunen. Detta medför att en fastighetsägare inte kan avsluta ett avfallsabonnemang för khämtning av mat- och restavfall.

Gällande avfallsföreskrifter antogs i kommunfullmäktige 4 oktober 2021 och är giltliga från och med 11 november 2021.

Avfallsföreskrifter för Danderyds kommun 

Bilaga 1 Hämtningsområden

Bilaga 2 Översikt handläggning av anmälan-ansökan

Uppdaterad: 2022-08-25

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.