Avfallsföreskrifter

Varje kommun är enligt lag skyldig att ha en renhållningsordning. I Danderyds kommun består den av två delar: de lokala avfallsföreskrifterna och avfallsplanen.

I avfallsföreskrifterna beskrivs hur avfallet ska hanteras och tas om hand i kommunen. Enligt kommunens föreskrifter ansvarar kommunen för insamling och hantering av allt kommunalt avfall i kommunen. Detta medför att en fastighetsägare inte kan avsluta ett avfallsabonnemang för kommunalt avfall.

Gällande avfallsföreskrifter antogs i kommunfullmäktige 7 december 2020 och är giltliga från och med 1 januari 2021.

Avfallsföreskrifter, Danderyds kommun

Uppdaterad: 2021-09-06

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.