Svalnässkolan

Solcellerna på fastigheten Svalnässkolan installerades 2018 och har en yta på 98 m2.

Svalnässkolan är en fastighet som förvaltas av kommunen. Skolan sedan 2021 drivs i privat regi och heter Elevverket.

Solcellerna kan producera 17 kW. Detta innebär att om solen lyser på solcellerna från en klarblå himmel en timme ger dem 17 kWh. En lågenergilampa kan lysa 1700 timmar eller 2 och en halv månad på den elen.

2019 producerades 11 400 kWh. Det täcker ungefär 15 % av elbehovet till belysning och ventilation på skolan.

Elevverket

Uppdaterad: 2021-04-30