Anbudstävling Golfbanevägen

En anbudstävling om detaljplanelagd mark för bostäder vid Golfbanevägen, Danderyd Postiljonen 9, pågick under september 2016. Anbudstävlingen är avslutad och kommunstyrelsen beslutade att överlåta marken till JM.