Intresseanmälan för deltagande i anbudstävling, Danderyd 3:95, Gropen

Intresseanmälan för en kommande anbudstävling för flerbostadshus inom fastigheten Danderyd 3:95 pågick under perioden 20 september till och med den 20 oktober 2017.

Kommunen kommer utifrån anmälda intressenters erfarenheter och redovisade referensobjekt att välja upp till sex av de företag som meddelat intresse enligt ovan till fortsatt tävling om projektet. I den fortsatta utvärderingsprocessen kommer också kvalitativa utvärderingskriterier att tillämpas vid urvalet av den eller de intressenter som kommunen går vidare med.

För krav på anbudsgivare samt den fortsatta tävlingsprocessen:

Inbjudan till anbudstävling, Danderyd 3:95 Gropen

Ta del av inkomna frågor om intresseanmälan samt läs kommunens svar i dokumentet nedan.

Frågor och svar om intresseanmälan

För mer information om pågående detaljplan se projektsidan:

Danderyd 3:95 Gropen