Mörby centrum: Nu rustar vi upp park och torg

Danderyd

Gäller från: 21 september 2021 08:00

Beräknas klart: 31 maj 2023 17:00

Nya mötesplatser, trivsamma och gröna stråk, bättre tillgänglighet och en mer välkomnande miljö. Det är planen när kommunen tar ett helhetsgrepp och knyter ihop utemiljöerna runt Mörby centrum.

Illustration som visar hur parken i Mörby centrum ska utvecklas med gångstråk, träd och grönska.
Illustration som visar hur parken i Mörby centrum ska utvecklas med gångstråk, träd och grönska.

Vad görs?

I Mörby centrum rustar kommunen upp två torg, en park och närliggande gator med syfte att skapa ett mer levande, tryggt och trafiksäkert centrum.

2022 startade arbetet med att utveckla Södra torget och parken. De beräknas stå klara lagom till sommaren 2023.

Nästa steg är att utveckla och rusta upp Norra torget (busstorget) och Mörbyleden. Projektet är i planeringsstadiet och kan påbörjas först när byggprojekten i anlsutning till Norra torget är klara, preliminärt tidigast 2025.

Se illustrationer och läs mer om planerna på projektsidorna!

Södra torget och parken - projektsida

Norra torget och Mörbyleden - projektsida

Läs mer

Mörby centrum utvecklas gemensamt av flera aktörer parallellt. Skandia Fastigheter utvecklar centrumanläggningen och JM bygger nya bostäder utmed Golfbanevägen.

Andra projekt som pågår i Mörby centrum