Byte av plåttak

Djursholm

Gäller från: 2 januari 2024 07:00

Beräknas klart: 29 mars 2024 17:00

Vi byter plåttaket på pumpstationen Hamnplan i Djursholm. Arbetet startar i januari 2024 och ska vara klart i mars 2024.

Detta görs

Plåttaket till pumpstationen byts ut och kulören kommer att bli svart valsad plåt för att passa in i övriga byggnader. Arbetet kommer att utföras januari till mars 2024.
Entreprenör: Opejra Täby AB
DIREKT: +46 (0)8 446 55 61
VÄXEL: +46 (0)8 446 55 60
HEMSIDA: www.opejra.se

Så påverkas du

Respektera eventuella avspärrningar i närområdet. Transporter till och från pumpstationen kan förekomma under kortare perioder.

Frågor

Kontakta kommunen