Kajen Samsöviken repareras

Djursholm

Gäller från: 27 oktober 2023

Beräknas klart: 4 april 2024

Nässelgrundet Anläggning AB har fått i uppdrag av Danderyds kommun att åtgärda trädäcket på hamnen i Samsöviken. Arbetet påbörjades i januari 2024 och beräknas vara slutfört under mars.

Detta görs

På grund av hål i trädäcket är kajen vid Samsöviken avstängd för närvarande. Tillträde är inte tillåtet. Arbetet med att åtgärda kajen påbörjades i januari 2024. 

Det är själva trädäcket som behöver bytas ut. Underliggande träkonstruktion är i gott skick och är byggd i vanligt tryckimpregnerat virke som är godkänt för miljön på platsen. Trädäcket byggdes med en annan virkeskvalitet och har visat sig inte hålla.

Trädäcket byggs nu med traditionellt impregnerat virke. Arbetet beräknas vara klart i mitten av mars. 


Så påverkas du

Tillträde till kajen är inte tillåtet under arbetet. Åtgärderna görs under vintern för att inte båtsäsongen ska påverkas. Kajen är också ett populärt promenadstråk och särskilt under den varma årstiden är det många som vistas på platsen.