Vattenledningar rustas vid Mörbybadet

Danderyd

Gäller från: Pågår just nu

Beräknas klart: 31 juli 2024

Upprustning av VA-ledningar. VA arbete från Mörbybadet längs med baksida Mörbyhallen och över skolgård fram till infart till Mörbyskolan.

Detta görs

  • Gångbana och del av infart kommer schakts upp i etapper
  • Tidvis vattenavstängning, kommer kommuniceras i god tid
  • Rören kommer läggas om
  • Fortsatt schakt i etapper i västlig riktning bakom Mörbyhallen fram till infart till Mörbyskolan
  • Rören kommer läggas om, brunnar och ventiler byts
  • Arbetet utförs av JM Entreprenad på uppdrag av Danderyds kommun.

Så påverkas du

  • Buller kommer ske från klockan 07:00
  • Tidvis vattenavstängning, kommer kommuniceras i god tid
  • Del av skolgården kommer att stängas av.

Frågor?

Kontakta kommunen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.