Arbete i gata på Vendevägen – stoppförbud längs Gudmundvägen

Djursholm

Gäller från: 28 februari 2024 12:00

Beräknas klart: 26 april 2024 12:00

Vi byter flera läckande vattenventiler som ligger under gatan i korsningen Vendevägen-Auravägen. Bussar kommer att ledas om från Vendevägen till Gudmundvägen. För att bussarna ska få plats att mötas behöver vi införa stoppförbud längs Gudmundvägen. Från och med 13 mars kommer Vendevägen vara avstängd i ena riktningen, följ skyltning på platsen.

Bilden visar arbetsytan samt skyltning på platsen.
Bilden visar omdirigering av trafiken samt trafikflöde in och ut genom området.

Stoppförbud längs Gudmundvägen

Vi kommer att sätta upp skyltar som informerar om stoppförbud. Vi kommer även att täcka över parkeringsskyltarna längs gatan så att det blir extra tydligt att det inte är tillåtet att stanna.

Kör extra försiktigt och följ anvisningarna

Vänligen respektera stoppförbudet samt trafikanordningarna i korsningen Vendevägen-Auravägen. Kör extra lugnt och följ de anvisningar som skyltarna visar. Tänk på att det är en arbetsplats för de entreprenörer som utför uppdraget.

Så påverkas du

  • Begränsad framkomlighet korsningen Vendevägen/Auravägen
  • Vendevägen avstäng för trafik i ena riktningen
  • Trafikköer kan uppstå på platsen
  • Stoppförbud längs Gudmundvägen
  • Omdirigering av busslinje 606

Frågor?

Kontakta kommunen