Mörbyplan: Gående hänvisas att följa byggskyltning

Danderyd

Gäller från: Pågår just nu

Beräknas klart: 31 december 2025 02:00

Mörby centrum ska bygga om västra entrén. Framkomligheten på Mörbyplan påverkas.

Illustrationer som visar hur norra torget vid Mörby centrum är tänkt att byggas om

Danderyds kommun rustar upp och bygger om utemiljöerna runt Mörby centrum i etapper. Upprustningen av torget startar först när Skandia Fastigheter och andra aktörer avslutat sina byggnationer i anslutning till Mörbyplan och busstorget, tidigast 2026.

Åtgärderna startade i mitten av mars 2024 och beräknas vara helt klara 2026.

DETTA HÄNDER

  • Skandia Fastigheter har påbörjat ombyggnationen av norra entrén och en tillbyggnad mot väster.

SÅ PÅVERKAS DU

  • Byggstaket kommer att hägna in byggområdet vid befintlig entré.
  • Gående hänvisas till att följa skyltning förbi byggområdet.