Nedtagning av träd längs Vendevägens allé

Gäller från: 18 mars 2024

Beräknas klart: 28 mars 2024

Under vecka 12 kommer 8 skadade träd att fällas längs Vendevägens allé. Kommunen har haft kontakt med Länsstyrelsen och fått tillstånd för nedtagningen. Alla träd kommer att ersättas.

Flera träd längs Vendevägens allé har skador och dålig vitalitet och det finns därför en förhöjd sannolikhet för kollaps. Träden innebär därmed risk för trafikanter och egendom. Alla träden kommer att ersättas med nya träd och dispensansökan hos Länsstyrelsen är godkänd.

Arbetet utförs av kommunens upphandlade arborist Jacksons trädvård på uppdrag av Danderyds kommun.