Röktest i dag- och spillvattennätet, Djursholm

Djursholm

Gäller från: 25 mars 2024 08:00

Beräknas klart: 30 juni 2024 00:00

Under v. 12 till 26 gör vi ett röktest i dag- och spillvattennätet i Djursholm. Testet görs för att upptäcka läckage, felkopplingar och otäta rör. Under testet kan det sippra rök från avlopp, mark och rännstensbrunnar. Röken är helt ofarlig.

Kartan visar området som berörs av röktest.

Kommunens mätpunkt i Djursholm har visat att spillvattenledningsnätet i området påverkas snabbt när det regnar mycket. Det betyder att stora mängder dagvatten - regnvatten - hamnar i redan överbelastade ledningar för spillvatten samt pumpstationerna och reningsverk.

Nu undersöker vi ledningarna genom att göra ett röktest. Testet pågår under v12-26.

Detta görs

  • Vi pressar in ofarlig rök i dag- och spillvattennätet och bevakar på vilka platser röken tränger upp. På så vis upptäcker vi läckage, felkopplingar och otäta rör.
  • Alla fel som upptäcks verifieras sedan med färgat vatten. Alla verifierade fel dokumenteras och redovisas i VA-databasen för att åtgärdas senare.
  • Inventeringen görs av entreprenören Pollex på uppdrag av Danderyds kommun.

Så påverkas du

  • Det kan komma rök från t ex marken, rännstensbrunnar och husets stuprör, avlopp t ex toalett, kök och tvättstuga.
  • Berörda fastigheter behöver därför fylla på vatten i alla vattenlås (golvbrunnar) som finns i fastigheten, exempelvis i badrum, pannrum, källare och garage.
  • Röken är helt ofarlig. Det färgade vattnet som används för att verifiera läckor likaså.
  • Ett SMS skickas ut till fastigheter i och kring arbetsområdet.

Frågor?

Kontakta kommunen