Akut reparationsarbete på VA-nätet

Danderyd

Gäller från: 22 oktober 2020 08:00

Beräknas klart: 22 oktober 2020 17:00

På grund av ett akut reparationsarbete på det kommunala dricksvattennätet vid Sätraängsvägen 92 kommer vattnet att vara avstängt den 22 oktober från klockan 08:00, begränsad framkomlighet kan förekomma. Berörda adresser är Sätraängsvägen, Kvarnvägen, Pilvägen och Rystigen. 

Vattenleveransen beräknas vara åter 22 oktober klockan 17:00, under tiden arbetet pågår bör alla kranar hållas stängda.

Tappställe för dricksvatten kommer att sättas upp vid Sätraängsvägen 43 och 95, medtag eget kärl.

När vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren, spola tills klart vatten
kommer.


Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra

 

! Uppdaterad: 2020-10-22 14:59

Vattenleveransen är nu åter på Kvarnvägen, Pilvägen och Rystigen. Arbetet på Sätraängsvägen 92 pågår fortfarande och vattnet är fortsatt avstängt, uppdatering av hemsidan kommer att ske löpande så snart vi har mer information att ge.