Borttagning av returpappersbehållare Kevingeringen

Gäller från: 5 maj 2020

Beräknas klart: 5 juni 2020

Vid Kevingeringen har det länge stått en behållare för returpapper. Denna kommer att tas bort inom kort.

Returpappersbehållaren brevid Golfbanan vid Kevingeringen kommer att tas bort av entreprenören som äger och tömmer den. Platsen är inte optimal då gatan är smal och risken finns att bilar körs upp på parkmarken för att inte stå ivägen vid lämning av returpapper.

Kommuninvånare hänvisas istället till de återvinningsstationer som finns i kommunen.

Lista och karta över återvinningsstationer i Danderyd