E.ON gräver ner ny elkabel i marken

Djursholm

Gäller från: 1 november 2019 08:00

Beräknas klart: 31 mars 2020 17:00

Många hör av sig och undrar om det större grävarbetet som pågår i kommunen. Det är E.ON och deras entreprenör ATS som gräver ner elkabel.

Detta görs

  • E.ON gräver ner ny elkabel i trottaren för att förstärka elnätet. Arbetet utförs med öppna schakt och grävmaskin.
  • Enligt E.ON pågår arbetet till slutet av mars och utförs i Djursholm.
  • Permanent återställning efter grävarbetet kommer att ske till våren.
  • Arbetet tillhör E.ON och utförs av deras entreprenör ATS. Detta är inte ett projekt som genomförs av Danderyds kommun.

Så påverkas du

  • Det är begränsad framkomlighet. E.ONs entreprenör försöker minska påverkan så mycket det går, dock kan det vara så att cykelbanan kan omledas med hjälp av skyltar.
  • Skyltar ska sättas upp av entrprenör ATS för E.ONs räkning.

Frågor

Observera att detta projekt tillhör E.ON och entreprenör ATS (inte Danderyds kommun). Vid frågor kontakta ATS.

ATS Kraftservice AB

0581 133 20

https://atskraftservice.se/kontakt/