Enebyberg: E.ON gräver ner nya elkablar

Enebyberg

Gäller från: 16 november 2020 08:00

Beräknas klart: 22 mars 2021 17:00

Det kommer in en del frågor till kommunen om det större grävarbete som pågår i Enebyberg. Det är energibolaget E.ON och deras entreprenör ATS som gräver ner elkabel och bygger om elstationer.

Arbetet har pausats av E.ON under vintern 2020.

Enligt E.ON görs arbetet för att förstärka elnätet i Danderyd. Drygt 2000 kunder i Enebyberg får robustare eldistribution till sina hem.

Här gräver E.ON

 • Arbetet i Enebyberg startade hösten 2020.
 • Det utförs i fyra etapper och beräknas pågå under hela 2021.

Den första etappen gäller Gethagsvägen vid Brageskolan. Här avslutas arbetet under december 2020.

Under 2021 startas arbeten löpande upp längs:

 • Ringvägen
 • Enmans väg
 • Enebybergsvägen
 • Österängsvägen

Detta görs

 • E.ON gräver ner ny elkabel och bygger om elstationer.
 • Arbetet utförs med öppna schakt och grävmaskin.
 • Arbetet tillhör E.ON och utförs av deras entreprenör ATS.
 • Detta är inte ett projekt som genomförs av Danderyds kommun.

Så påverkas du

 • Det är begränsad framkomlighet under arbetets gång. Närboende påverkas av vägavstängningar och uppgrävda trottoarer.

Få SMS-information från E.ON

E.ON meddelar att kunder kan lägga in sitt mobilnummer i kundportalen på E.ON.se och då få driftstörningar via SMS.

Frågor

Observera att detta projekt tillhör E.ON och entreprenör ATS, inte Danderyds kommun. Vid frågor kontakta ATS eller E.ON.

ATS Kraftservice AB
0581 133 20
Kontakta ATS