Framnäsviken: Vi utvecklar parkområdet vid hamnplan

Djursholm

Gäller från: 1 mars 2024 17:00

Beräknas klart: 30 juni 2024 17:00

Danderyd har en lång kustlinje - en fantastisk tillgång såväl som ett stort ansvar. Kommunen underhåller och rustar löpande upp delar av strandpromenaden för att kajer och promenadstråk ska hålla fin standard. Framöver kommer vi utveckla hamnplanen vid Framnäsviken till en park.

Från hamnplan till hamnpark

Kajen vid Framnäsviken i Djursholm rustades upp och förstärktes under 2015-2016. Nu ska vi ta nästa steg och utveckla platsens kvaliteter som parkområde.

Idag är ytan en platt, klippt gräsyta med parkbänk. Utöver det finns parkeringsplats och en pumpstation för spillvatten.

Målet är att skapa ett trivsamt parkområde för rekreation och umgänge. En plats att stanna till vid och njuta av omgivningen, eller möta upp vänner för picknick.

Tidplan

Planen är att sätta igång med arbetet under 2024.

Vi har på grund av levereransförseningar justerat den ursprungliga tidplanen, som angav att arbetet skulle påbörjas redan 2023.

Pumpstationen i hamnen kommer att rustas upp innan vi startar med parken. På så sätt optimeras arbetet och anläggningen av parken kan ske i ett steg.


Detta görs

Fokus på biologisk mångfald

För att främja våra pollinatörer är planen att få in flera inslag som är tilldragande för många arter, insekter som fåglar.

 • Vi planterar träd för att få in vandrande skugga. Det blir inhemska arter som tall, björk och träd som naturligt finns i området. Även arter med blomning för nektar och bär till pollinatörer och fåglar.
 • Vi anlägger sandvallar i solen för sandlevande bin.
 • Vi släpper upp ängsytor och höstsår ängsblommor. Här blir det klippta gånger i ängsgräset.
 • Vi sätter ut insektshotell i trä.

Tydligare uterum

Vi skapar en mer tydlig rumslighet på platsen och avskärmar trafiken.

 • Det blir låga gabionmurar med naturmaterial som fungerar som insektshotell och avgränsar mot trafik.
 • Vi sätter upp gedigna hängmattor för den som vill njuta eller läsa bok.
 • Det blir också en öppen solbelyst yta med plats för bänkar.

Moment som utförs

 • Vi anlägger stenmjölsgångar och låga gabionmurar som avgränsare.
 • Vi anlägger möbler, parkbänkar och hängmattor.
 • Vi gallrar och beskär befintliga buskar.
 • Vi planterar träd på platsen.
 • Vi gör vid ängsytorna.

Övrigt om platsen

I området finns en pumpstation som kommer att renoveras innan vi sätter igång med parken.

Så påverkas du

 • Det kommer att vara viss begränsad framkomlighet under arbetets gång.
 • I stort kommer strandpromenaden att vara öppen som vanligt.
 • Tack för ditt tålamod och välkommen när parken är färdig!

Frågor

Kontakta kommunen