Kårevägen: Vi byter 300 m vattenledning

Gäller från: 28 september 2020 07:00

Beräknas klart: 1 november 2020 00:00

Under oktober gör vi underhållsarbete på det kommunala VA-nätet vid Kårevägen.

Vi behöver byta ut 300 meter vattenledning. Arbetet utförs  i 2 etapper.

  • Etapp 1 startar måndag 28 september och beräknas pågå till fredag 6 november.
  • Etapp 2 utförs våren 2021.

Så påverkar det dig

  • Berörd sträcka är mellan Kårevägen 16 och korsningen Kårevägen/Hildingavägen.
  • Under arbetets gång kommer tidvis vägen vara blockerad, vi hänvisar då till att använda infarten från Fafnervägen.  
  • Under arbetets gång kommer vattenavstängningar att utföras. Berörda abonnenter meddelas via mail/sms eller brev.
     

Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra

Frågor

Veolia är kommunens driftentreprenör för VA.

Telefon 08-568 912 90
kontaktdanderyd@veolia.com
Webbplats Veolia - Danderyd

Detta nummer kan du ringa dygnet runt.

Kom ihåg Ring alltid felanmälan vid avloppstopp för att försäkra dig om att stoppet inte är på den kommunala ledningen.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.