Kårevägen: Vi byter 300 m vattenledning

Gäller från: 28 september 2020 07:00

Beräknas klart: 1 november 2020 00:00

Under oktober gör vi underhållsarbete på det kommunala VA-nätet vid Kårevägen.

Vi behöver byta ut 300 meter vattenledning. Arbetet utförs  i 2 etapper.

  • Etapp 1 startar måndag 28 september och beräknas pågå till fredag 6 november.
  • Etapp 2 utförs våren 2021.

Så påverkar det dig

  • Berörd sträcka är mellan Kårevägen 16 och korsningen Kårevägen/Hildingavägen.
  • Under arbetets gång kommer tidvis vägen vara blockerad, vi hänvisar då till att använda infarten från Fafnervägen.  
  • Under arbetets gång kommer vattenavstängningar att utföras. Berörda abonnenter meddelas via mail/sms eller brev.
     

Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra

Frågor

Solör Bioenergi är kommunens entreprenör som hanterar den dagliga driften av vattenledningar och avlopp i Danderyds kommun, på uppdrag av tekniska kontoret

Telefon 08-568 912 90

kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com

Webbplats Solör Bioenergi - Danderyds kommun

Detta nummer kan du ringa dygnet runt.

Kom ihåg Ring alltid felanmälan vid avloppstopp för att försäkra dig om att stoppet inte är på den kommunala ledningen.