Lindvägen 1/Rosornas väg: Begränsad framkomlighet

Danderyd

Gäller från: 1 juli 2020 10:30

Beräknas klart: 2 juli 2020 16:00

Reparationsarbete på det kommunala VA-nätet pågår vid korsningen Lindvägen 1 /Rosornas väg. Begränsad framkomlighet förekommer. Arbetet beräknas vara klart torsdag 2/7 klockan 16:00.