Montering av belysningsstolpar i Samsöviken

Djursholm

Gäller från: 24 januari 2020 17:00

Beräknas klart: 27 januari 2020 17:00

Nu monteras belysningsstolpar vid kajen utmed Samsöviken.

Detta görs

  • Stolpar och armaturer vid kajen monteras under helgen den 25-27 januari. Förhoppningen är att allt ska lysa senast måndag kväll.
  • Arbetet utförs mellan 08.00 - 16.00.
  • Arbetet har dröjt på grund av försenad leverans till entreprenör.

Så påverkar det dig

  • Monteringen kommer innebära viss begränsad framkomlighet i området.