Station Ösby Djursholm: SL rustar upp bron

Djursholm

Gäller från: 23 maj 2023 12:00

Beräknas klart: 20 augusti 2023 17:00

Under sommaren 2023 rustar SL/Trafikförvaltningen upp bron vid station Djursholm Ösby. Det innebär att cykelparkeringen under bron flyttas tillfälligt.

Detta görs

  • Upprustningen görs för att förbereda bron för de nya tåg som ska köra på Roslagsbanan i framtiden.
  • Arbetet utförs av Structon Rail på uppdrag av Trafikförvaltningen, Region Stockholm (SL).
  • Upprustningen av bron påbörjas i juni och beräknas pågå i 11 veckor.

Så påverkas du

  • I samband med arbetet flyttas cykelparkeringen under bron tillfälligt till parkeringen intill.
  • Det kommer att vara möjligt att gå under bron under arbetets gång.
  • Structon Rail/SL informerar närboende och skyltar upp med information på plats.

Frågor

För information om upprustningen av Roslagsbanan och tågtrafik under sommaren hänvisar vi till SL.se och regionstockholm.se/roslagsbanan

Regionstockholm.se - Roslagsbanan

SL.se - Reseplaneraren